Att söka arbete

Senast uppdaterad: 4/10-2023

Om Sverige - ett material för samhällsorientering.

Den här texten handlar om att söka arbete. Att söka arbete kan vara svårt och ta lång tid. Du vet att du vill ha ett arbete, men du kanske inte vet vad du vill eller kan arbeta med. Var hittar man ett ledigt arbete och hur ansöker man? Kanske har du erfarenhet av ett yrke du vill fortsätta arbeta med? Kanske vill du arbeta med något du inte gjort tidigare?

I den här texten kommer du få läsa om hur man söker arbete och vilken hjälp man kan få i sitt arbetssökande.

Alla har rätt till arbete. Det innebär en rätt att inte uteslutas från arbetslivet. Var du kommer ifrån, vilket kön du har eller hur gammal du är ska inte påverka dina chanser till arbete.

Det finns flera rättigheter kopplade till arbete. Till exempel har du rätt till rättvisa arbetsförhållanden, rätt till lika lön för lika arbete och rätt att gå med i en fackförening. Du har också rätt till vila och fritid från arbetet.

Det är också en rättighet för föräldrar att kunna kombinera familjeliv och arbete. Barn har rätt att skyddas från att utföra arbete som är skadligt eller hindrar barnets utveckling och skolgång.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är en myndighet som ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Arbetsförmedlingen stöttar arbetssökande i att hitta jobb och arbetsgivare att hitta nya medarbetare.

Arbetsförmedlingens logotyp.

Vart vänder sig människor för att få hjälp att hitta jobb i det land eller de länder du har bott i tidigare?

Har du erfarenhet av något som liknar Arbetsförmedlingen?

Du kan söka arbete på många olika sätt:

 • Du kan besöka Platsbanken på Arbetsförmedlingens webbplats och söka arbete genom annonser om lediga arbeten.
 • Du kan kontakta bemanningsföretag. Ett bemanningsföretag hyr ut personal till olika företag.
 • Du kan kontakta rekryteringsföretag. Ett rekryteringsföretag hittar personer åt företag som vill anställa ny personal.
 • Du kan svara på annonser i dagstidningar eller på Internet.
 • Du kan ta kontakt med en arbetsgivare.
 • Du kan fråga människor som du känner.

Har du använt Arbetsförmedlingens webbplats?

Vad finns det för lediga jobb där du bor?

Yrken i Sverige

Du kan få hjälp av tjänsten Hitta yrken om du är osäker på vilket yrke som passar dig eller vad ditt yrke innebär i Sverige. Hitta yrken är ett digitalt verktyg som Arbetsförmedlingen har utvecklat.

I tjänsten Hitta yrken finns information om:

 • Vad olika yrken innebär.
 • Hur stor chansen är att få jobb inom ett visst yrke.
 • Vilken utbildning och erfarenhet du bör ha för att få ett arbete inom olika yrken.

Det finns också filmer som beskriver flera av yrkena.

Vilka tankar har du om arbetslivet i Sverige och vilka yrken är intressanta för dig?

Utbildning kan ge arbete

Att utbilda sig kan vara ett sätt att öka chanserna till arbete. Det finns flera typer av utbildningar. Via högskola eller universitet kan du utbilda dig inom flera yrken, till exempel lärare, läkare eller sjuksköterska.

Du som redan har erfarenhet eller utbildning inom ett yrke kan behöva komplettera med en kortare utbildning för att kunna arbeta med samma sak i Sverige.

Inom yrken där det finns stort behov av personal finns så kallade snabbspår. Det är en snabb väg till arbete för dig som redan har erfarenhet eller utbildning inom ett yrke.

Det finns också arbetsmarknadsutbildningar. Det är korta, yrkesinriktade utbildningar till yrken där det är brist på utbildad personal.

Få intyg och bevis på din kompetens

Om du har utbildning eller erfarenhet från att arbeta, men saknar papper och intyg på det, kan du validera din kompetens. Om du validerar din kompetens kan du bli klar med dina studier och hitta ett arbete snabbare.

Att validera din kompetens betyder att du beskriver och bedömer dina erfarenheter och vad du kan. Du får möjlighet att visa upp dina kunskaper både praktiskt och teoretiskt genom intervjuer, tester och arbetsprover.

Arbetsförmedlingen kan hjälpa dig med validering. Du får hjälp att bedöma på vilken nivå din kompetens ligger, och om du behöver ytterligare utbildning för att kunna arbeta inom ett visst yrke.

Arbetsförmedlingen dokumenterar din validering i ett kompetensintyg eller kompetensbetyg.

Har du en utbildning eller yrkeserfarenheter som du behöver få validerad?

Bedömning av utländsk utbildning

Om du har en avslutad utländsk utbildning på gymnasial nivå, eftergymnasial nivå eller akademisk nivå eller en yrkesutbildning kan du få utbildningen bedömd av Universitets- och högskolerådet. Bedömningen är gratis.

Vissa yrken är reglerade genom att det i svensk lag finns regler för vad som krävs för att få arbeta inom yrket, t.ex. en viss examen eller en legitimation. För att få arbeta inom ett sådant yrke måste du ansöka om tillstånd hos den ansvariga myndigheten för yrket. För yrken inom vården till exempel läkare eller sjuksköterska är det Socialstyrelsen och för yrken inom skolan så är det Skolverket.

Exempel: Alireza måste få sin utbildning bedömd

Alireza är utbildad sjuksköterska och har arbetat som det i Iran i tio år. Han kom till Sverige för ett år sedan och nu vill han arbeta med samma sak här. För att få göra det behöver han bli legitimerad som sjuksköterska i Sverige.

Alireza kontaktar Socialstyrelsen för att få sin utbildning från Iran godkänd. Socialstyrelsen jämför Alirezas utbildning med den svenska utbildningen för att se om de stämmer överens. Om utbildningen blir godkänd får han legitimation och kan söka arbete som sjuksköterska i Sverige. Om den inte blir godkänd måste han komplettera sin utbildning.

Översättning av utländska betyg

Om dina utländska betyg ska bli bedömda måste de först översättas till svenska. Översättningen måste vara gjord av en auktoriserad översättare. Arbetsförmedlingen kan hjälpa till med att få betyg översatta. Om betygen är skrivna på engelska, franska, tyska, spanska eller på de nordiska språken behöver de inte översättas.

Om du har en funktionsnedsättning, är sjuk eller skadad

Om du har en nedsatt funktionsförmåga som påverkar dig fysiskt eller psykiskt kallas det för att ha en funktionsnedsättning. Det kan betyda att du behöver hjälpmedel eller stöd för att klara av vardagen eller för att arbeta.

Här är exempel på olika situationer som kan påverka din förmåga att arbeta eller studera:

 • Om du har problem med synen, till exempel har svårt att känna igen personer på långt håll eller läsa liten text.
 • Om du har problem med hörseln, till exempel har svårt att höra i samtal eller har störande ljud i örat.
 • Om du mår dåligt, till exempel upplever stress, nedstämdhet, sömnproblem, koncentrations- och minnessvårigheter eller har svårt med inlärning.
 • Om du har smärtor i kroppen, till exempel har svårt att sitta, stå, gå eller att använda armar och händer.
 • Om du har svårigheter i familjen, till exempel missbruk, sjuka anhöriga eller upplever våld i hemmet.

Stöd för att delta i Arbetsförmedlingens aktiviteter

Om du söker arbete är det viktigt att du kan vara med i de aktiviteter som ska leda till att du får ett arbete. Berättar du för Arbetsförmedlingen att du har en funktionsnedsättning så kan aktiviteterna anpassas. Arbetsförmedlingen kan också ge dig möjlighet till särskilda stöd på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen kan tillsammans med dig undersöka vilket stöd eller anpassning du behöver. På Arbetsförmedlingen arbetar personer som har kunskap om olika funktionsnedsättningar och om olika former av stöd som finns. Tillsammans med dig kommer de planera för hur du kan delta i aktiviteter anpassat efter din förmåga.

Ansökningshandlingar

När du söker ett arbete ska du skicka med de papper som arbetsgivaren frågar efter. Ofta vill arbetsgivaren att du skickar både ett personligt brev och ett curriculum vitae (CV).

Ansökningsbrev/personligt brev

I ett ansökningsbrev eller personligt brev berättar du om varför du är intresserad av just det här jobbet eller företaget. Du förklarar också varför du passar för jobbet och vilka tidigare erfarenheter du har. Det är viktigt att det personliga brevet är anpassat för det jobb du söker.

Brevet ska vara kort, ungefär en A4-sida är lagom.

CV

Curriculum vitae (CV) är latin och betyder en berättelse om livet. I ett CV ska du berätta om dina mål för arbetslivet, dina erfarenheter av arbete, din utbildning och andra kunskaper. Du kan också berätta om dig själv och hur du är som person.

I ett CV kan du också kort berätta vad du har gjort på dina tidigare arbeten och om innehållet i dina utbildningar. Betyg och intyg kan lämnas vid en intervju eller om arbetsgivaren frågar efter dem.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att arbeta på en arbetsplats, men det inte finns några annonser om lediga jobb, kan du skicka in en intresseanmälan. Du skickar med ditt CV och ett brev där du berättar om varför du vill arbeta just på den arbetsplatsen och vad du är bra på.

Anställningsintervju

En anställningsintervju är ett samtal där en arbetsgivare intervjuar en person som söker ett arbete. Det finns några viktiga saker att tänka på när du ska gå på intervju. Det är bra att läsa på om företaget och att du noga tänker efter vad du har för erfarenheter som gör att du skulle passa för arbetet. Du kan till exempel söka information på internet. Det visar att du är intresserad av jobbet du söker.

Vilka frågor kan du få?

Vet du hur du ska förbereda dig för en anställningsintervju?

Diskriminering vid arbetssökande

När du söker arbete ska du bli rättvist behandlad. Du ska inte bli diskriminerad när du söker arbete. Det står i lagen. Trots det händer det att människor blir diskriminerade när de söker arbete.

Vad som är diskriminering kan skilja sig från fall till fall. Ibland måste en domstol avgöra om det är diskriminering. Här är två fall av diskriminering som avgjorts i domstol:

Exempel: Eva fick inte arbetet för att hon var kvinna

Eva hade sökt arbete i en matvarubutik och fick komma på arbetsintervju. Under intervjun sa chefen att hon inte kunde få arbetet för att hon var kvinna. Chefen menade att det skulle bli för mycket prat om de var för många kvinnor på arbetsplatsen. Arbetet gick istället till en man. En domstol dömde matvarubutiken för att ha diskriminerat Eva.

Exempel: Nadira ville inte skaka hand – nekades arbete

Nadira sökte arbete som tolk och fick komma på arbetsintervju. När Nadira kom till intervjun hälsade hon på den manliga chefen genom att lägga en hand på sitt bröst. Hon ville inte skaka hand med chefen för att han var man. Då avbröt chefen intervjun och sa att en hälsning som gjorde skillnad på män och kvinnor var kränkande och kunde leda till konflikter på arbetsplatsen. En domstol dömde chefen för att ha diskriminerat Nadira. Domstolen menade att chefen inte kunde kräva att Nadira var tvungen att hälsa på ett visst sätt.

Om du själv blivit diskriminerad

Om du upplever att du blivit diskriminerad kan du till exempel kontakta en antidiskrimineringsbyrå för att få råd och stöd. Du kan också lämna tips och klagomål till Diskrimineringsombudsmannen.

Om du är medlem i ett fackförbund kan du vända dig till dem för att få råd och hjälp.