Din ekonomi

Senast uppdaterad: 12/2-2024

Om Sverige - ett material för samhällsorientering.

Den här texten handlar om ekonomi. Din ekonomi består av inkomster och utgifter. Inkomster är till exempel lön och bidrag. Utgifter är kostnader du har för att leva. Det är till exempel kostnad för hyra, mat och kläder.

En person tar ut pengar ur en plånbok.

Att hålla koll på sin ekonomi är viktigt för att vardagen ska fungera. Om du planerar din ekonomi blir det lättare att få pengarna att räcka till. I den här texten kommer du bland annat få läsa om hushållsekonomi, räkningar och Kronofogden.

Alla har rätt till en skälig levnadsstandard. Det betyder till exempel att du har rätt att få eller tjäna tillräckligt mycket pengar för att du och din familj ska må bra.

Du ska kunna köpa mat och kläder, ha en bostad och ha råd med vård. Om du blir sjuk eller arbetslös ska samhället hjälpa till för att du ska få skälig levnadsstandard. Barn har rätt till social trygghet och levnadsstandard som krävs för barnets utveckling.

Jämställt arbetsliv och ekonomi

Det finns olika sätt att få pengar. Det vanligaste sättet att få in pengar är genom att arbeta. Ett arbete ökar möjligheten till ekonomisk trygghet. I Sverige arbetar nästan lika många kvinnor som män. I början på 1970-talet genomförde Sveriges regering flera politiska förändringar som gjorde det lättare för kvinnor att arbeta utanför hemmet och gav kvinnor en större ekonomisk självständighet. Dessa politiska förändringar gjorde att:

  • det blev mer lönsamt för familjer med två vuxna att båda arbetade, än att en arbetade och en var hemma med barnen.
  • föräldrar fick rätt att dela på ledigheten vid barns födelse. Sverige blev det första landet i världen där män fick rätt att vara hemma med sina barn.
  • fler barn kunde gå i förskola.

Idag ska alla oavsett kön ha samma möjligheter när det gäller anställningsvillkor, lön och att både kunna arbeta och ta hand om sina barn. Men arbetslivet är fortfarande inte jämställt. Några exempel på det är att kvinnor och män ofta arbetar inom olika yrken och att yrken där många kvinnor arbetar ofta har lägre löner än yrken där många män arbetar. Andra exempel är att fler kvinnor än män arbetar deltid och att kvinnor tar ut mer föräldraledighet än män. Det får konsekvenser för kvinnors inkomster. När de arbetar färre timmar får de mindre pengar att leva för och en lägre pension.

För att det ska bli mer jämställt har Sveriges riksdag beslutat att Sverige ska ha en jämställdhetspolitik. Ett av målen är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i arbetslivet. Till exempel ska kvinnor och män kunna arbeta inom alla yrken. Ingen ska hindras av fördomar om vad män och kvinnor passar att arbeta med. Alla ska få välja yrke utifrån sin lämplighet, kompetens och intresse.

Hushållsekonomi

Inkomsterna och utgifterna för ditt hushåll är din hushållsekonomi. För en god hushållsekonomi bör du ha balans mellan pengarna du får in och pengarna du spenderar varje månad.

För att få koll på din ekonomi kan det vara bra att göra en enkel budget. Samla och skriv ned dina inkomster och utgifter och använd dessa uppgifter när du planerar budgeten för kommande månad. Då får du en uppfattning om vad saker kostar och hur mycket du kan handla för.

Utgifterna i en budget skiljer sig från hushåll till hushåll. Konsumentverket gör varje år en beräkning av vad som är rimliga kostnader för en del av utgifterna som finns i ett hushåll. Du kan använda deras siffror som utgångspunkt när du gör din egen budget. På deras hemsida finns också en budgetkalkyl du kan använda dig av för att räkna ut din hushållsbudget.

Prioritera bland utgifterna om pengarna inte räcker till. Hyra och el är viktigt att betala. Ta kontakt med de du är skyldig pengar om du inte kan betala.

Akta dig för att handla på avbetalning och för att ta snabblån om du ska köpa något. Fundera istället på om du kan spara ihop pengarna. Snabblån och att köp på avbetalning innebär ofta räntor och avgifter som gör köpet mycket dyrare.

Har du gjort en budget?

Vilka inkomster och utgifter har du och ditt hushåll varje månad?

Banker, konton och kontokort

De flesta personer har ett bankkonto och ett bankkort. Med bankkortet kan du ta ut pengar från ditt konto i en bankomat. Du kan också använda kortet när du handlar i en affär eller på internet. För att få bankkonto och bankkort måste du prata med banken.

De flesta personer lånar pengar av en bank om de ska köpa bostad eller bil. För att kunna låna pengar av en bank måste du ha stabil inkomst. En stabil inkomst är en inkomst som banken vet kommer varje månad, till exempel lönen från ett fast arbete.

Länsstyrelsen i Dalarna har gjort en broschyr om betaltjänster. Där kan du läsa om hur du betalar med kort, hur du loggar in på internetbanken och om BankID.

En hand för in ett betalkort i en betalkortsterminal vid kassan i en butik.

Foto: Pixabay

Betala räkningar via internet eller autogiro

För att kunna betala räkningar (fakturor) och se hur mycket du har på ditt bankkonto via internet måste du först gå till din bank. Där får du information om hur du gör.

Autogiro betyder att pengarna för återkommande räkningar dras automatiskt från ditt konto.

Ett enkelt sätt för att handla eller göra bankärenden på internet är att använda sig av e-legitimation, som till exempel BankID. E-legitimation är en elektronisk identitetshandling. Den kan jämföras med en vanlig id-handling.

Du skaffar BankID via din bank. Beställningen skiljer sig åt mellan olika banker. Du kan logga in i din internetbank och läsa mer om hur du beställer BankID.

Räkningar

En räkning är ett dokument som visar vad något kostar. På räkningen finns information om hur mycket du ska betala. Du kan till exempel få telefonräkning eller en räkning från förskola och fritids. Du kan också få räkningar för tv, elektricitet och värme. Räkning kallas också faktura.

Du ska betala räkningar före räkningens sista betalningsdag. Tänk på att det kan ta några dagar från att du skickar dina pengar, tills mottagaren får dem. Ofta står det "Betalning oss tillhanda" eller "Förfallodag" och ett datum. Det betyder att pengarna måste ha kommit fram senast det datumet.

Du kan gå till banken och betala räkningar, men det kan vara dyrt. Många banker tar en hög avgift om du betalar hos dem.

Det är ofta enklare att betala via internet. Det är också billigare. För att kunna betala via internet måste du ha ett konto i en bank. Banken kan då ansluta ditt konto till internetbanken. Med internetbanken kan du betala dina räkningar från en dator.

På räkningar finns nummer till ett bankgirokonto eller plusgirokonto till den du ska betala. Du skriver själv in det kontonummer du betalar till via internetbanken.

Felaktiga fakturor eller bluffakturor

Ibland gör företag misstag då de skickar ut fakturor och du kan få en felaktig faktura. Det kan vara fel på hela fakturan eller på delar av den.

Det kan också kallas för bluffaktura när du har fått en faktura på en vara eller tjänst som du inte har beställt.

  • Börja alltid med att kontakta företaget och påtala felet.
  • Bestrid skriftligen, till exempel via e-post och spara en kopia på e-post eller brev.
  • Använd inte varan eller tjänsten som du har fått utan att ha beställt.

Har du fått en bluffaktura vid något tillfälle?

Har du blivit kontaktad av försäljare som du tror ville lura dig på pengar?

Skulder och betalningsanmärkning

En skuld får man så fort man är skyldig någonting. I de allra flesta fall handlar skulder om pengar, vanligtvis obetalda räkningar och lån.

Kronofogdemyndigheten kallas ofta för Kronofogden. Kronofogden tar hand om skulder som inte är betalda. Om någon är skyldig dig pengar kan Kronofogden hjälpa dig att få tillbaka dem. Kronofogden arbetar också med skuldsanering. Det betyder att Kronofogden hjälper den som har stora skulder att få ordning på ekonomin.

Räkningar måste betalas i tid. Om du missar att betala din räkning i tid hamnar du i skuld till säljaren. Då har säljaren rätt att ta ut en påminnelseavgift och dröjsmålsränta. Dessa avgifter läggs till räkningen du inte betalt. Skulden växer därför om du inte betalar i tid. Skulden kan växa snabbt.

Om du har fått en påminnelse ska du se till att betala så snabbt som möjligt för att inte hamna i större skuld.

Det kan också hända att fakturor inte kommer fram med posten. Om du vet att du ska få en faktura men den inte kommit fram måste du ta kontakt med det företag du är skyldig pengar. Be företaget skicka en ny faktura så slipper du onödiga påminnelseavgifter.

Om du fortfarande inte betalar din räkning efter att du fått påminnelser kan företaget eller ett ombud till företaget skicka ett inkassokrav. Det betyder att du får en sista chans att betala räkningens kostnader och extra avgifter samt räntor innan ditt ärende lämnas till Kronofogdemyndigheten.

Företag använder sig av inkassobolag för att få hjälp med att kräva in betalning. Om ett inkassobolag tagit över kravet ska du betala skulden till inkassobolaget. Ett inkassobolag lägger på en avgift som du också måste betala.

Har du fått ett inkassokrav är det viktigt att du betalar både räkningen och inkassoavgiften, annars kan skulden lämnas vidare till Kronofogden. Då riskerar du att få en betalningsanmärkning och ännu större kostnader då Kronofogden kan ta betalt för att hantera ditt ärende. Det är olika kreditupplysningsföretag som utfärdar betalningsanmärkningar, inte Kronofogden.

Om du har fått ett krav från Kronofogden, ett så kallat betalningsföreläggande, och betalar direkt får du ingen betalningsanmärkning.

Tycker du att kravet är fel kan du bestrida det. Det innebär att du tar kontakt med Kronofogden och beskriver vad som är fel.

En betalningsanmärkning är en anteckning hos ett kreditupplysningsföretag om att du inte har skött dina betalningar. Kreditupplysningsföretag samlar in information från bland annat Kronofogden. När du har fått en betalningsanmärkning registrerad kan du få svårt att hyra bostad, köpa saker på avbetalning eller söka banklån. Det går alltså inte att strunta i sina skulder. En betalningsanmärkning är registrerad i minst tre år.

Ibland kan situationer uppstå som gör att du inte kan betala i tid. Det kan vara sjukdomar, olyckor eller att du av andra orsaker inte tjänar så mycket pengar som behövs för att betala dina skulder. Ta då genast kontakt med den eller de leverantörer som du har avtal med eller skulder till. På så sätt kan ni kanske komma överens om en avbetalningsplan.

Exempel: Reza har en betalningsanmärkning

Reza letar efter en ny lägenhet. Han hittar en lägenhet som han vill ha och ansöker om den. Men svaret från hyresvärden gör honom besviken. Han får inte lägenheten. Anledningen är att han har en betalningsanmärkning.

För en tid sedan hade Reza inte så mycket pengar. Han hade inte råd att betala sina fakturor. Det gjorde att han till slut fick en betalningsanmärkning. Därför kunde hyresvärden inte hyra ut lägenheten till honom.

Du kan få kostnadsfri rådgivning om avtal, abonnemang, räkningar och skulder

Du kan få hjälp och rådgivning om din ekonomi av kommunen du bor i. Alla kommuner erbjuder kostnadsfri budget- och skuldrådgivning.

Många kommuner erbjuder konsumentvägledning. Dit kan du vända dig om du behöver hjälp med att reklamera en vara eller tjänst. De kan också ge information om vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument.

Kontakta Hallå konsument när du har frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och annat som du som konsument behöver hjälp med.

Jag kom till Sverige som flykting när jag var 14 år gammal. Vi fick tillbringa tre år på flyktingförläggning innan min familj fick uppehållstillstånd. Efter att jag gick i gymnasieskola och sedan på en universitetsutbildning började jag arbeta som inspektör på Kronofogden år 2007. Sedan år 2013 forskar jag kring invandrares ekonomiska trygghet i Sverige. Jag doktorerar, alltså studerar för att få en forskarexamen, i det ämnet på Lunds universitet.

Jag har svårt att betala mina räkningar. Vad ska jag göra för att inte registreras hos Kronofogden?

Det finns mycket som du kan göra för att inte registreras hos Kronofogden. Det viktigaste är att du är aktiv och försöker lösa situationen. Det är viktigt att agera direkt och prioritera vad du absolut måste betala, som till exempel hyran, elen, maten eller mobilen.

Kontakta den du är skyldig pengar och säg som det är. Kanske kan ni komma överens om att dela upp betalningen eller hitta en annan lösning. Tänk då på att du också måste kunna betala dina övriga utgifter.

Ett annat viktigt tips är att du öppnar alla brev du får. Om du bor hos kompisar och din post går till en annan adress är det viktigt att du hämtar din post ofta. Med Internetbank kan du sätta de flesta fakturor på e-faktura eller autogiro. Det betyder att du alltid har tillgång till dina fakturor i din Internetbank. Om du väljer autogiro dras pengarna för fakturan automatiskt från ditt konto varje månad. Se därför till att du alltid har pengar på kontot så att din betalning kan genomföras.

Kan Kronofogden använda fysiskt våld för att driva in skulder?

Nej. Kronofogden får inte lov att använda våld på något sätt för att driva in skulder.

Det vi gör är att utreda om den som har skulder äger något som vi kan ta hand om för att betala skulderna. Kanske finns det pengar på ett bankkonto, eller en del av lönen, som kan betala skulderna. Vi kan även sälja bilar, fastigheter och annat som kan betala skulderna, till exempel klockor eller tavlor.

Hamnar jag i fängelse om jag inte betalar mina räkningar?

Nej. I Sverige är det inte brottsligt att ha skulder.

Om du inte betalar dina fakturor kan fakturorna så småningom registreras hos Kronofogden. Vi utreder om du har en inkomst eller äger något som vi kan sälja. Vi ser alltid till att du får behålla tillräckligt mycket pengar för att kunna betala hyra, mat, och till exempel resor till och från arbetet. Det är därför viktigt att du svarar på våra brev eller ringer oss så att vi har rätt uppgifter på till exempel hur mycket ditt boende kostar.

Jag förstår inte ränta. Varför måste jag betala ränta? Varför är räntan så hög?

Vi får många frågor om ränta från både nyanlända och människor födda i Sverige. Ofta handlar det om en räkning som de inte kunnat betala i tid och då kan den som vill ha betalt kräva ränta. Har du ingått ett avtal med ett företag, som när du köpt ett par skor på internet, godkänner du samtidigt att betala en viss ränta om du inte betalar i tid. Ibland kan det stå information om det någon stans som är svår att hitta till, eller i väldigt liten text längst ner på fakturan. Det är därför viktigt att du alltid läser igenom noga vad du faktiskt godkänner när du genomför ett köp, till exempel på Internet.

Kan jag bli svensk medborgare fast jag har skulder hos Kronofogden eller betalningsanmärkningar hos kreditupplysningsföretagen?

Om du har skulder kan det påverka din chans att bli svensk medborgare. Det är Migrationsverket som beslutar om du ska bli svensk medborgare. Om Migrationsverket behöver veta att du saknar skulder eller när du betalade eventuella skulder hos Kronofogden kan vi hjälpa dig med ett utdrag från våra register.

Vill du veta om du har en betalningsanmärkning ska du kontakta ett kreditupplysningsföretag. Det är kreditupplysningsföretagen som har hand om betalningsanmärkningar, inte vi på Kronofogden.