Etableringsprogrammet

Senast uppdaterad: 16/7-2024

Om Sverige - ett material för samhällsorientering.

Den här texten handlar om etableringsprogrammet. Etableringsprogrammet är ett stöd i form av aktiviteter och utbildning för vissa nyanlända invandrare.

Du kommer att få läsa om vem som kan delta i etableringsprogrammet och vilka aktiviteter som ingår.

Alla har rätt till arbete. Det innebär en rätt att inte uteslutas från arbetslivet. Var du kommer ifrån, vilket kön du har eller hur gammal du är ska inte påverka dina chanser till arbete.

Det finns flera rättigheter kopplade till arbete. Till exempel har du rätt till rättvisa arbetsförhållanden, rätt till lika lön för lika arbete och rätt att gå med i en fackförening. Du har också rätt till vila och fritid från arbetet.

Det är också en rättighet för föräldrar att kunna kombinera familjeliv och arbete. Barn har rätt att skyddas från att utföra arbete som är skadligt eller hindrar barnets utveckling och skolgång.

Etableringsprogram från Arbetsförmedlingen

Det finns ett särskilt stöd från Arbetsförmedlingen för dig som nyss har fått uppehållstillstånd. Det kallas för etableringsprogrammet. Målet med etableringsprogrammet är att du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska, hitta ett jobb och tjäna egna pengar.

Vad menas med etablering?

Vad behöver du för att känna dig etablerad i samhället där du bor?

Du kan delta i etableringsprogrammet om

 • du nyligen har fått uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande
 • du är anhörig till någon som har fått uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande

Du kan delta från att du är 20 år fram till att du fyller 66 år.

Arbetsförmedlingen har gjort filmer som förklarar vad etableringsprogrammet är.

Vad ingår i etableringsprogrammet?

Vilka aktiviteter som ingår i din planering beror på dina behov. Tillsammans med Arbetsförmedlingen planerar du dina aktiviteter utifrån din tidigare erfarenhet och dina intressen.

De här aktiviteterna ingår alltid:

 • Svenska för invandrare, SFI.
 • Samhällsorientering. Det är en utbildning där du får grundläggande kunskaper om det svenska samhället.
 • Insatser som förbereder dig för arbete. Det kan vara till exempel praktik. Du kan också få hjälp med att få dina yrkeskunskaper och utbildningar bedömda. Det kallas validering.

Vilka aktiviteter och vilket stöd har du?

När sker aktiviteterna i etableringsprogrammet?

Aktiviteterna i din planering utövas 40 timmar i veckan. Oftast deltar du i etableringsprogrammet i 24 månader.

I vissa fall kan du medverka färre timmar i veckan eller färre månader i etableringsprogrammet. Det kan till exempel vara om du:

 • Får ett deltidsjobb under tiden du deltar i etableringsprogrammet.
 • Är föräldraledig några dagar i veckan.
 • Har en nedsatt funktionsförmåga.
 • Är sjuk och inte kan delta 40 timmar i veckan.

Om du blir föräldraledig på heltid under tiden som du deltar i etableringsprogrammet finns det möjlighet att fortsätta igen efter föräldraledigheten.

Etableringsersättning

Du kan få pengar om du följer planeringen i etableringsprogrammet. Det kallas för etableringsersättning.

Du kan också ha rätt till olika tillägg:

 • Om du har barn kan du ha rätt till etableringstillägg.
 • Om du bor ensam kan du ha rätt till bostadsersättning.

Det är Försäkringskassan som bestämmer om du får någon ersättning. Försäkringskassan räknar även ut hur mycket ersättning du har rätt till.

Rapportera aktiviteter

När du deltar i etableringsprogrammet ska du lämna in en aktivitetsrapport varje månad. Det är viktigt för att du ska få rätt stöd på vägen till jobb eller utbildning, och för att du ska få din ersättning från Försäkringskassan.

Utbildningsplikt

Om du saknar gymnasiekompetens och Arbetsförmedlingen bedömer att detta gör att du inte kan få ett arbete måste du utbilda dig. Det kallas för utbildningsplikt.

Samhällsorientering

Samhällsorientering är en gratis utbildning om det svenska samhället för dig som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Du kan studera kursen på ditt modersmål, på lätt svenska eller på något annat språk som du kan. Det är kommunen där du bor som organiserar kursen. Kursen är minst 100 timmar lång.

Kursen ger dig kunskap om:

 • De mänskliga rättigheterna
 • Grundläggande demokratiska värderingar
 • Rättigheter och skyldigheter
 • Hur det svenska samhället är organiserat
 • Praktiskt vardagsliv

Vem kan gå på samhällsorientering?

Du kan gå kursen i samhällsorientering om:

 • du nyligen fått uppehållstillstånd
 • du deltar i etableringsprogrammet från Arbetsförmedlingen
 • någon i din familj nyligen har fått uppehållstillstånd eller deltar i etableringsprogrammet.

Varför ska du studera samhällsorientering?

Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur det svenska samhället är organiserat. Kursen handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård och barn och familj.

Syftet med samhällsorienteringen är att göra det lättare för dig att komma in i det svenska samhället.

Du får ett intyg när du är klar med utbildningen.

Hur anmäler du dig till samhällsorienteringen?

Om du nyligen har fått uppehållstillstånd och är inskriven i etableringsprogrammet från Arbetsförmedlingen, kan du prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen om att anmäla dig till kursen.

Om du har kontakt med socialtjänsten kan din handläggare på socialtjänsten anmäla dig till kursen.

Kontakta kommunen där du bor om du vill veta mer om hur samhällsorienteringen fungerar.