Att komma till Sverige

Senast uppdaterad: 1/3-2023

Om Sverige - ett material för samhällsorientering.
Illustrerad karta över Europa med människor som rör sig mot Sverige med resväskor.

Det här temat handlar om att komma till Sverige.

Du kommer få läsa om vad som ligger till grund för Sveriges demokrati. Du kommer också få läsa om Sveriges historia och hur landet har utvecklats fram till idag.

Det här temat handlar också om Sveriges migrationshistoria och de lagar och regler som styr invandringen till Sverige. Du kommer få läsa om rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället och hur de påverkar din vardag.

Du kommer också få fundera på hur det är att komma till ett nytt land och vad integration betyder för dig.