Att invandra till Sverige

Senast uppdaterad: 25/1-2024

Om Sverige - ett material för samhällsorientering.

Den här texten handlar om att invandra till Sverige. Du kommer få läsa om invandring till Sverige genom åren och hur den har påverkat Sverige.

Illustration av ett jordklot med människor som rör sig med resväskor.

Du kommer också få läsa om olika typer av invandring, som till exempel arbetskraftsinvandring och asylinvandring.

Du kommer få veta mer om de lagar och regler som påverkar dig som kommit till Sverige och du kommer få läsa om bland annat arbetstillstånd, uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap.

Alla har rätt att söka asyl och få skydd från förföljelse. Det kan finnas många olika anledningar till att söka asyl och det varierar vilket skydd en person behöver.

Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention. Den innebär att alla som söker asyl ska få sin ansökan behandlad på samma sätt. Den som får ett positivt besked får uppehållstillstånd i Sverige och skydd mot utvisning till sitt hemland.

Antalet personer i världen som tvingas lämna sina hem ökar. År 2020 var det över 80 miljoner. Det är en procent av världens befolkning.

En kort historia om invandringen till Sverige

Under andra halvan av 1800-talet var många familjer i Sverige fattiga. Många var jordbrukare och vintern var ibland lång och kall. Det var svårt att få tillräckligt med mat. Vid den här tiden flyttade 1,5 miljoner svenskar från Sverige. Många drömde om ett bättre liv i Amerika och åkte båt över Atlanten. Då var Sverige ett utvandringsland.

Idag är det istället många som åker båt över Medelhavet och drömmer om att komma till Europa och Sverige. Det är fler personer som flyttar till Sverige än som flyttar härifrån. Nu är Sverige ett invandringsland.

Invandringen till Sverige har varierat genom åren. Ibland har många människor kommit under en ganska kort tid. Många har kommit för att de måste fly från sina hemländer. Andra har kommit för att arbeta.

Vid tiden runt andra världskriget (1939–1945) kom många som var på flykt från nordiska, baltiska och östeuropeiska länder. Under 1950- och 1960-talen behövde svenska företag arbetskraft och då flyttade många hit för att arbeta. Många kom från Tyskland, Grekland, Jugoslavien, Turkiet och de nordiska länderna. Invandringen bidrog till att Sveriges ekonomi gick väldigt bra den här tiden.

Illustrerad karta över Europa med människor som rör sig mot Sverige med resväskor.

Visste du att Sverige har varit ett utvandringsland tidigare? Vad tänker du om det?

Hur tror du att Sverige gjorde för att uppmuntra människor att komma hit och arbeta?

Från arbetskraftsinvandring till asylinvandring

Under 1970-talet gick Sveriges ekonomi sämre och det fanns inte lika många jobb. Då flyttade inte lika många hit för att arbeta. Men många kom hit för att det var konflikter i deras hemländer, till exempel Chile och Iran. De sökte asyl i Sverige. Det var också många som flyttade hit för att få bo tillsammans med sina familjemedlemmar.

1975 beslutade Sveriges riksdag om nya politiska riktlinjer. De nya riktlinjerna gjorde det lättare för invandrare att behålla sitt språk och sin kultur. Invandrare fick rätt att ha tolk när de hade kontakt med svenska myndigheter och i skolan kunde barn få undervisning i sitt hemspråk. Invandringen har skapat mångfald och bidragit till att utveckla det svenska samhället och kulturen.

På 1980- och 1990-talen var det krig och oroligheter på flera platser runtom i världen. Många av de som sökte asyl i Sverige kom från Iran, Irak, Libanon, Syrien, Turkiet, Somalia och dåvarande Jugoslavien.

Idag bor det 10,3 miljoner människor i Sverige. 2,6 miljoner av dem är födda utomlands eller har en eller två föräldrar som är födda utomlands. Det innebär att 25 procent av den svenska befolkningen har utländsk bakgrund.

Ökad rörlighet och stärkt kontroll

Sedan slutet av 1980-talet har reglerna för att invandra till Sverige skärpts. Kontrollen vid landets gränser har blivit noggrannare och för att komma in i Sverige måste du ha ID-handlingar.

Varför har reglerna skärpts, tror du?

Sverige är medlem i Europeiska Unionen (EU). Det innebär att EU-länderna bestämmer vissa saker som handlar om migration, alltså invandring och utvandring, tillsammans.

På 1990-talet bestämde EU-länderna till exempel att personer som vill söka asyl i ett EU-land ska göra det i det första EU-landet som de kommer till. Den regeln kallas Dublinförordningen.

Känner du till Dublinförordningen?

Vad vet du mer om den?

Vad kan de reglerna få för konsekvenser för de som flyr till EU?

Under 2000-talet ändrades reglerna för att invandra till Sverige för att arbeta. Det beror på att EU har bestämt att det ska vara lättare att flytta mellan EU-länder. Det beror också på att Sverige har bestämt att det ska vara lättare för svenska företag att anställa personer från länder utanför EU.

2016 kom en ny tillfällig lag som gjorde att många fick tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta.

Vad kan det innebära för en person att få ett tillfälligt uppehållstillstånd?

Vilka delar av livet påverkas?

Lagar och regler

I Sverige finns en lag som heter utlänningslagen. Den innehåller regler om asyl, uppehållstillstånd, arbetstillstånd och familjeåterförening.

Asyl och uppehållstillstånd

I vissa länder får du inte ha vilka åsikter du vill. Du kan hamna i fängelse eller till och med bli dödad för att du har en viss politisk uppfattning. Du kan också hamna i fängelse eller bli dödad om du till exempel tror på en viss religion eller har en viss sexuell läggning. Om du lever med ett sådant hot kan du söka skydd i ett annat land. Det skyddet kallas asyl. Personer från hela världen kan söka asyl och få uppehållstillstånd i Sverige.

Det finns fler skäl till att få uppehållstillstånd. Till exempel om det är krig i landet du bor i, för att återförenas med din familj, för att studera eller arbeta.

Om du får ett ja på din asylansökan betyder det att du har fått uppehållstillstånd.

  • Tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) betyder att du får vara i Sverige under en viss tid.
  • Permanent uppehållstillstånd (PUT) betyder att du får bo och arbeta i Sverige utan tidsbegränsning.

Människor från hela världen söker asyl i Sverige. Under 2010-talet sökte många asyl, och många fick också uppehållstillstånd. Åren 2010–2019 fick totalt mellan 95 000 och 150 000 personer uppehållstillstånd varje år. Av dessa fick mellan 12 000 och 72 000 uppehållstillstånd på grund av asylskäl varje år.

Varför tror du att människor söker skydd i Sverige?

Arbetstillstånd

För att du som är utländsk medborgare ska ha rätt att arbeta i Sverige behöver du ett arbetstillstånd. Du ansöker om arbetstillstånd hos Migrationsverket.

Om du har fått ett avslag på din asylansökan, men har arbetat under tiden som du var asylsökande, kan du ansöka om arbetstillstånd istället för uppehållstillstånd.

Familjeåterförening

Familjeåterförening betyder att en familj som har splittrats kan ansöka om att få bo tillsammans i Sverige. Familjen kan få flytta till den familjemedlem som har fått uppehållstillstånd.

Din familj kan ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige om du

  • har fått permanent uppehållstillstånd
  • har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande och du verkar ha goda möjligheter att få ett varaktigt uppehållstillstånd
  • har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder, det vill säga hinder mot att genomföra ett beslut om avvisning eller utvisning, och du verkar ha goda möjligheter att få ett varaktigt uppehållstillstånd
  • har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter och verkar ha goda möjligheter att få ett varaktigt uppehållstillstånd.

Bara din närmaste familj kan flytta till dig. Det betyder din make, maka, partner, sambo och dina barn som är under 18 år.

För att din familj ska få flytta till dig kan du behöva visa Migrationsverket att du tjänar tillräckligt mycket pengar för att försörja dig och din familj. Det kallas försörjningskrav. Du måste också ha en bostad som passar för hela familjen.

Det är en mänsklig rättighet att bo med sin familj, men ändå finns krav och villkor för att få återförenas med sin familj i Sverige. Varför tror du att det är så?

Svenskt medborgarskap

Om du vill bli svensk medborgare måste du lämna in en ansökan till Migrationsverket. Du måste ha fyllt 18 år, ha permanent uppehållstillstånd och ha haft tillstånd att bo i Sverige under en viss tid. Du som är under 18 år kan bli svensk medborgare om du ansöker tillsammans med någon av dina föräldrar. Migrationsverket beslutar om du får medborgarskap.