Sveriges historia

Senast uppdaterad: 5/7-2023

Om Sverige - ett material för samhällsorientering.

Den här texten handlar om Sveriges historia. Du kommer få läsa om hur Sverige har utvecklats från ett fattigt bondesamhälle till en välfärdsstat.

Du kommer också få läsa om hur det svenska folket ville förändra samhället och började påverka politiker för att skapa ett rättvisare samhälle. Och du kommer få veta mer om hur svenska arbetare kämpade för att få bättre arbetsvillkor och hur den svenska arbetarrörelsen växte fram.

En kort sammanfattning av Sveriges historia

På 1600-talet var Sverige mycket större än vad det är i dag. Sverige hade en stor armé som hade erövrat stora landområden i krig. Den svenska kungen hette Karl XII och han ville att Sverige skulle bli ännu större. Därför ville han besegra Ryssland. Men de svenska soldaterna förlorade en strid mot ryssarna vid staden Poltava 1709. Efter det var Sverige inte en stormakt i Europa längre. Sverige har varit i många krig genom åren men sedan 1815 har det varit fred i Sverige.

Visste du innan du hade läst texten här ovanför att Sverige hade deltagit i flera krig under 1600-talet?

Kungen hade den högsta makten i Sverige förr. Vem bestämmer i Sverige idag? Har kungen någon politisk makt i Sverige idag tror du?

Bondefamilj under 1800-talet står vid vagn fylld med hö dragen av oxar.

Foto: Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv

Under 1800-talet var Sverige ett fattigt bondesamhälle. Vid mitten av 1800-talet drabbades det svenska jordbruket av många dåliga skördar. Maten räckte inte till alla och folk var hungriga. Många valde då att flytta från Sverige för att få det bättre. Mellan 1850 och fram till första världskriget 1914 flyttade ungefär en miljon svenskar till USA. Det var mer än en femtedel av befolkningen. Men de som inte hade råd att flytta blev kvar i Sverige.

På den här tiden tyckte en del att den svenska kyrkan hade för stor makt och att den var omodern och orättvis som höll fast vid gamla idéer och värderingar. Det fanns också de som tyckte att kungen hade för stor makt. På 1800-talet var det män som hade nästan all makt. Både i samhället och inom familjen. De som inte accepterade det kunde stötas bort från vänner och familj.

Den svenska kyrkan har påverkat många saker, till exempel hur en del lagar ser ut i Sverige. Många vanor och traditioner kommer från kyrkan.

I slutet av 1800-talet startades fler och fler industrier i Sverige, framför allt i de stora städerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Arbetarna hade ofta låga löner och långa arbetsdagar. De var missnöjda och hamnade i konflikter med de som ägde företagen. Arbetarna ville förändra sin situation men det var svårt. De som ägde företagen hade både mycket pengar och stor makt. Men arbetarna var fler och de tänkte att tillsammans blir vi också starka. De organiserade sig och startade föreningar och politiska partier. På så vis kunde de börja förändra villkoren för arbetare.

I början av 1900-talet började Sverige få ett större utbyte med andra länder. Handeln med andra länder ökade och människor kunde resa mellan länder utan pass.

Personer sitter vid maskiner i en mekanisk verkstad under 1800-talet.

Foto: Örebro läns museum

Sverige har på 150 år utvecklats från ett fattigt jordbruksland till ett rikt industriland. Kan du se några likheter med det land eller de länder som du har bott i tidigare?

Två världskrig

Under första halvan av 1900-talet inträffade två stora krig. Krigen startade i Europa men länder från övriga världen deltog också. Därför kallas krigen för världskrig.

1914 startade det första världskriget. Många länder i Europa deltog i kriget. Efter fyra år blev det fred igen 1918. Då hade 20 miljoner människor dött.

Sverige var inte med i första världskriget men kriget påverkade ändå Sverige. Under kriget fanns det inte tillräckligt med mat till alla. Många var missnöjda och det blev oroligheter och bråk på flera platser runtom i landet, framför allt i städerna. Många trodde att Sveriges arbetare skulle göra revolution, men politikerna tvingades lyssna på folket och beslutade om flera stora förändringar. 1919 beslutade riksdagen att en arbetsdag inte skulle vara längre än åtta timmar och samma år fick kvinnor rätt att rösta i riksdagsval.

Varför tror du att riksdagen beslutade om dessa förändringar?

Tiden mellan krigen 1919–1939

På 1920-talet fick många svenskar det bättre. Folk ville påverka samhället och började kämpa tillsammans för olika saker, till exempel bättre bostäder. Många bodde i kalla och dåliga lägenheter och krävde att fastighetsägarna skulle sköta dem bättre. Vid den här tiden startade också många folkhögskolor och studieförbund. Det var skolor som alla kunde gå i. Det gjorde att fler människor utbildade sig, inte bara de som hade råd och möjlighet att studera på högskola och universitet. Folket såg att de kunde påverka både sin egen utveckling och utvecklingen i landet och det gjorde att demokratin stärktes i Sverige.

Det var inte bara för Sverige det gick bra på 1920-talet. Ekonomin blev bättre i stora delar av världen och det hände många bra saker. Det kom nya mediciner, folk kunde börja lyssna på radiosändningar och det gick att ringa mellan USA och Europa. Många politiker och vetenskapsmän arbetade för att göra världen bättre.

Men en del vetenskapsmän tyckte att människor kunde delas in i raser och att vissa människor var bättre än andra. De här vetenskapsmännen kallades rasbiologer. En del människor höll med dem, men många förstod att sådana tankar leder till rasism och diskriminering. I Sverige drabbades framför allt judar, samer och romer av rasbiologins rasism och diskriminering.

1922 bildades ett statligt rasbiologiskt institut i Sverige. Institutets uppgift var att hitta orsaker till brottslighet, alkoholism, psykiska problem och annat som ansågs vara problem för det svenska samhället. 1934 kom en lag som sa att alla människor inte skulle få skaffa barn. Tusentals människor blev tvångssteriliserade. Det betyder att de blev opererade mot sin vilja så att de inte kunde få barn. Idag finns inte det rasbiologiska institutet längre. 1976 blev det förbjudet att sterilisera människor i Sverige.

Vuxna personer sitter runt olika bord i klassrum under vuxenutbildning i början av 1900-talet.

Foto: stadslexikon.helsingborg.se

Stora grupper av människor diskriminerades i Sverige och Europa under 1920-talet. Ser du några likheter med annan diskriminering som har ägt rum i andra delar av världen?

1929 var det en börskrasch i New York i USA. Aktier sjönk snabbt i värde och många människor förlorade mycket pengar. Företag gick i konkurs och många blev arbetslösa och tvingades sälja sin hem. Det här påverkade ekonomin i hela världen och i början av 1930-talet blev det ekonomisk kris och hög arbetslöshet även i Europa. Många människor blev fattiga och oroliga för sin framtid.

I Tyskland fick nazisterna makten 1933. Nazisterna tyckte att vissa människor, till exempel judar, romer och homosexuella, inte var värda lika mycket som andra. Nazisternas ledare Adolf Hitler sa att judarna var farliga och skadliga för Tyskland. Många tyskar hade fått det sämre ekonomiskt och de hoppades på bättre tider igen. Många trodde på Hitler och hans nazistiska parti och allt fler började hata judarna. Att hata judar kallas antisemitism. Nazisterna tog ifrån judar och romer deras rättigheter som medborgare och många fängslades och mördades.

Den ekonomiska krisen drabbade även Sverige. En tredjedel av Sveriges alla arbetare var arbetslösa vid den här tiden. Många ville ha förändring och det fick de efter valet 1932. Det socialdemokratiska arbetarpartiet blev det största partiet och tillsammans med ett annat parti, Bondeförbundet, började de förändra många saker. En sådan förändring var arbetslöshetsförsäkringen. Den innebar att arbetare kunde fortsätta få pengar av staten även om de blev arbetslösa. Andra förändringar var att alla skulle ha rätt till semester och att alla skulle få bättre pension. Pension är pengar man får av staten varje månad när man är gammal och har slutat arbeta.

Tanken med många av förändringarna var att de som hade bättre ekonomi skulle hjälpa de som inte hade lika mycket pengar. Det gjorde de genom att betala mer i skatt. Politikerna fördelade sedan skattepengarna till grupper i samhället som behövde dem mer. Politikerna sa att de ville skapa ett samhälle som var rättvist och jämlikt. Det här samhället fick till och med ett eget namn. Det kallades för Folkhemmet. Men alla var inte välkomna i Folkhemmet. Vissa grupper av människor, till exempel samer och romer, hade inte samma villkor.

Visste du att det i Sverige finns folkgrupper som inte alltid haft samma rättigheter som andra. Varför har det varit så, tror du?

Men på många sätt blev de politiska förändringarna framgångsrika och det gick bättre för Sverige. Många av förändringarna gick att genomföra för att olika grupper i samhället förhandlade med varandra och kom överens om saker som var bra för Sverige. En känd förhandling ägde rum 1938. Då träffades två stora organisationer i Saltsjöbaden utanför Stockholm för att förhandla om arbetarnas löner. Det var arbetarnas fackförbund, Landsorganisationen i Sverige (LO), och Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF). De bestämde hur de skulle samarbeta och komma överens om arbetarnas löner i framtiden. Det här samarbetet mellan arbetsgivare och anställda kallas för "Den svenska modellen" och den har varit väldigt viktig för utvecklingen av den svenska ekonomin. Den svenska modellen gjorde att människor med lägre löner fick det bättre och att de ekonomiska skillnaderna i samhället minskade.

Andra världskriget 1939–1945

1939 startade andra världskriget. Det började med att Nazityskland angrep Polen men fler länder drogs in i kriget. På ena sidan stod Nazityskland, Japan och Italien. Motståndarna var Sovjetunionen, Storbritannien, Frankrike, USA och flera andra länder.

Under kriget fick judarna det ännu värre. Nazisterna fängslade dem och förde dem till stora läger där många av dem mördades. De här lägren kallas koncentrationsläger. Under andra världskriget mördades sex miljoner judar av nazisterna i det som heter Förintelsen. Även romer och polacker utsattes för folkmord. Nazityskland dödade tusentals andra människor, bland annat funktionsnedsatta, politiska motståndare och homosexuella.

Sverige var inte med i andra världskriget. Den svenska regeringen ville inte att Sverige skulle vara med och i början av kriget gjorde Sverige många saker som Nazityskland krävde. Till exempel stoppade Sverige tyska judar som försökte fly till Sverige. Men Sverige hjälpte även Nazitysklands motståndare i kriget. Sverige hjälpte också grannlandet Finland, bland annat fick 70 000 finska barn som inte kunde bo kvar i sina familjer bo i svenska familjer.

Tiden efter världskrigen

Andra världskriget slutade 1945. Nazityskland förlorade kriget men på ett sätt var alla förlorare. Många städer var sönderbombade och 50–60 miljoner människor hade dött.

Efter andra världskriget ville ingen ha ett tredje världskrig. Länder började samarbeta för att undvika nya krig. Det här samarbetet finns än i dag och heter Förenta nationerna (FN). FN arbetar för fred och säkerhet i världen och för att skydda och utveckla de mänskliga rättigheterna. 1948 röstade länderna i FN igenom den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Nästan alla länder i världen är med i FN.

Eftersom Sverige inte hade varit med i kriget kunde svenska företag snabbt börja producera och sälja sina varor och tjänster igen. Många länder ville handla från Sverige och svenska företag gjorde stora vinster. Arbetslösheten var mycket låg vid den här tiden. Sverige blev ett rikt land och regeringen genomförde många politiska förändringar. Alla medborgare fick rätt till sjukvård. De som arbetade kunde få fyra veckors betald semester. Kvinnor som var hemma med små barn fick pengar av staten och barnomsorgen utvecklades så att kvinnor fick större möjlighet att arbeta. Staten tog ansvar för att befolkningen skulle ha bra ekonomi, god hälsa, bra bostäder med mera. Fattigdomen minskade och Sverige utvecklades till det som brukar kallas för välfärdsstat.

Det finns mycket som är bra för människor i Sverige idag, men så har det inte alltid varit. Människors kamp har lett till förändring. Vilken förändring skulle du vilja se?

Kan du ge exempel på något som människor har kämpat för, i det land eller de länder där du har bott tidigare?