Att påverka i Sverige

Senast uppdaterad: 5/4-2023

Om Sverige - ett material för samhällsorientering.
Illustrerat collage av en yngre man som pratar inför folk på ett torg, en demonstration och en röstlokal vid ett val.

Det här temat handlar om att påverka i Sverige.

Du kommer få läsa om vad demokrati i Sverige innebär. Du kommer få fundera kring hur du kan påverka i samhället. Du kommer också få läsa om demokratins utveckling i Europa och i Sverige. Dessutom får du läsa om hur Sverige styrs och vilka politiska partier som finns i Sveriges riksdag.

Temat handlar också om källkritik. Du får fundera över vad källkritik är och hur du kan göra för att veta vilken information som stämmer.