Hbtqi-personers rättigheter

Senast uppdaterad: 20/12-2022

Om Sverige - ett material för samhällsorientering.

Den här texten handlar om sexuell läggning och hbtqi-personers rättigheter. I Sverige har du rätt att älska och vara tillsammans med vem du vill. Du får gifta dig med en person av samma kön som du eller med en person av ett annat kön än du. Det finns lagar som skyddar din rätt att älska vem du vill.

Illustrerat collage av en grupp HBTQI-personer.

Du kommer bland annat få läsa om vad hbtqi är. Du kommer också få läsa om diskriminering av hbtqi-personer och om hur situationen är i Sverige.

Vad är hbtqi?

Hbtqi är en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queer och intersexpersoner. En populär symbol bland hbtqi-personer är Prideflaggan. Den står för stolthet, mångfald, tolerans och respekt för medmänniskor. Den används också av många för att stötta hbtqi-personer. Känner du igen flaggan?

Sexuell läggning beskriver vilket eller vilka kön du blir attraherad av eller kär i. En person som är homosexuell blir attraherad av eller kär i personer med samma kön. En person som är bisexuell blir attraherad av eller kär i både män och kvinnor. En person som är heterosexuell blir attraherad av eller är kär i en person av motsatt kön.

Alla människor har också en könsidentitet. Man kan uttrycka sin könsidentitet på olika sätt. En transperson är en person som känner sig som, eller vill uttrycka sig som, ett annat kön än det personen tilldelades vid födseln. En del transpersoner kan också vilja förändra sin kropp eller sitt juridiska kön. Till exempel kan en person som tilldelats könet kvinna vid födseln som inte känner att det är rätt, vilja få en manskropp.

Du bestämmer själv om du vill kalla dig för homosexuell, bisexuell, heterosexuell eller något annat. En del personer som inte vill definiera sitt kön eller sin sexualitet kallar sig för queer.

En intersexperson har fysiska egenskaper som gör att personens kropp inte enkelt går att könsbestämma enligt samhällets normer för kön. Dessa normer innebär att det finns bestämda uppfattningar om vilka egenskaper en kvinnokropp eller en manskropp har.

Pride-flaggan hänger på en flaggstång och rör sig i vinden.

Foto: Ida Edgren

Hbtqi-frågor internationellt

FN har bestämt att människor inte får diskrimineras på grund av sin sexuella läggning eller sin könsidentitet. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna säger att alla människor är lika i värde och rättigheter.

Även Europeiska unionen (EU) har bestämt att ingen får diskrimineras. EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning. Det betyder att hbtqi-personer inte får bli sämre behandlade än andra människor på sjukhus, skolor och arbetsplatser eller någon annanstans i samhället.

Diskriminering av hbtqi-personer

Runt om i världen får hbtqi-personer utstå mycket diskriminering, trakasserier och övergrepp. Även i Sverige är hbtqi-personer mer utsatta för mobbning, hot och våld än andra i samhället. Våldet och diskrimineringen kan se ut på olika sätt. Det kan till exempel vara om en kille blir misshandlad för att han har en kärleksrelation med en annan kille. Eller att en transperson blir nekad jobb på grund av sin könsidentitet.

I många länder är homosexualitet förbjudet och i en del av dessa kan det bestraffas med döden. Så är det inte i Sverige. I Sverige är diskriminering av människor på grund av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck förbjudet. Det står i diskrimineringslagen.

Situationen har blivit bättre i Sverige

Situationen för hbtqi-personer har blivit bättre i Sverige. Men det var inte länge sedan hbtqi-personers rättigheter var begränsade. Fram till 1944 var homosexualitet ett brott i Sverige. Inte förrän år 1979 strök Socialstyrelsen homosexualitet från listan över sjukdomar.

Mellan 1972 och 2013 krävde staten att transpersoner som ville ändra sin kropp skulle vara sterila, alltså att de inte skulle kunna få barn. Över 600 personer blev steriliserade. År 2018 bestämde regeringen att personer som blivit steriliserade mot sin vilja ska få ersättning för den behandling de blivit utsatta för av staten.

År 2003 fick homosexuella par rätt att adoptera barn. År 2009 blev det tillåtet för homosexuella att gifta sig i Svenska kyrkan.

Trots att lagar och attityder har blivit bättre upplever många hbtqi-personer fortfarande diskriminering. Därför fortsätter kampen för hbtqi-personers rättigheter. Varje år hålls Pride-parader i Sverige. Den största Pride-paraden är i Stockholm. Det är en fest för att fira kampen för frigörelse, jämlikhet och allas rätt att älska den man vill. Det är också en demonstration för att uppmärksamma diskriminering av hbtqi-personer.

Föreningen RFSL arbetar med att göra samhället bättre för hbtqi-personer. RFSL finns på många ställen i Sverige och har även projekt för nyanlända .