Matlagningskurs

ዕለትን ግዜን: 17 ታሕሳስ 2021 , kl. 09:30 - 13:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Datavägen 10, 175 43 , Järfälla

መግለጺ: Vi lär oss laga mat som är näringsrik och hållbar. Afghanska recept med svenska råvaror.

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ:  ጥዕና , ኣብቲ ኣቐዲሙ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝግበር ጻዕርታት - TIA ይጠቓለል እዩ

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Julia Wallensteen
ቍጽሪ ተለፎን: 0766282174
ኢ-መይል: julia.wallensteen@nygemenskap.org