svenska för asylsökande

ዕለትን ግዜን: 7 ለካቲት 2022 , kl. 14:00 - 15:30

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: teatergatan 3, 60222, Norrköping

መግለጺ: Sensus i Norrköping har kurser i svenska för asylsökande – både nybörjarkurs och fortsättningskurs.

Kurser är på vardagar dagtid.
Våra lärare talar svenska. tveka inte att kontakta oss för mer info

ናይ ምርካብ ተኽእሎ: online verksamhet

ምድብ:  ቋንቋ ሽወደን , ኣብቲ ኣቐዲሙ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝግበር ጻዕርታት - TIA ይጠቓለል እዩ , ኣብ መስመር ሃሊኻ ዝግበር ንጥፈታት

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Wael Korkis
ቍጽሪ ተለፎን: 0702885351
ኢ-መይል: wael.korkis@sensus.se