ንጥፈታት ኣብ ሽወደን (Aktiviteter i Sverige)

ከም ሓድሽ መጻኢ ናብ ሽወደን መጠን፡ ኣብዚ ዝግበር ነገራት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ኵዕሶ ክትጻወት፡ ሓደ ስፕሮክካፈ ክትረክብ ወይ ሓደ ሓድሽ ነገር ክትምሃር ትደሊ ዲኻ? ኣብዚ ዝርዝር ኣየኖት ንጥፈታት ከም ዘለዉ ርኣ፡ ሓደ ምዳበ ምረጽ ወይ ኣብቲ ናይ መድለዪ ቦታ ገለ ነገር ጽሓፍ። ከምኡ’ውን በቲ ናይ ትነብረሉ ከተማ ስም ክትደሊ ትኽእል ኢኻ።

ንጥፈታት

28 ግንቦት 2022

Lära tillsammans

I kursen Lära tillsammans deltar både föräldrar och barn. Vi gör lekfulla aktiviteter tillsammans och tränar samtidigt svenska språket. Kursen betonar förälderns viktiga roll i barnets utveckling. Vi anpassar kursen teman utifrån föräldrars behov och önskemål. Till denna kurs välkomnar vi särskilt pappor men självklart får även mammor delta. Kursen hålls av utbildad flerspråkig personal.

ግዜ: 13:30 - 15:30

ዜገድሶም ጕጅለ: ንወለዲ ጥራይ

ቦታ: Mårdtorpsgatan 61 , 58432 , Linköping

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ: ስድራን ወላዲ ምዃንን

ኣዳላዊ: Familjeprogrammen i Linköping

open single event
28 ግንቦት 2022

Lära tillsammans

I kursen Lära tillsammans deltar både föräldrar och barn. Vi gör lekfulla aktiviteter tillsammans och tränar samtidigt svenska språket. Kursen betonar förälderns viktiga roll i barnets utveckling. Vi anpassar kursen teman utifrån föräldrars behov och önskemål. Till denna kurs välkomnar vi särskilt pappor men självklart får även mammor delta. Kursen hålls av utbildad flerspråkig personal.

ግዜ: 10:00 - 12:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ንወለዲ ጥራይ

ቦታ: Mårdtorpsgatan 61 , 58432 , Linköping

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ: ስድራን ወላዲ ምዃንን

ኣዳላዊ: Familjeprogrammen i Linköping

open single event
28 ግንቦት 2022

Fotboll hos Nya Rum!

Varannan lördag har vi på Nya Rum Yoga fotboll i Immanuelkyrkans lokaler i city. Vi spelar fotboll tillsammans och sen finns det även tillgång till dusch och bastu efteråt. De lördagar vi inte har fotboll är det istället volleyboll, samma tid och samma plats. Du behöver inte ha spelat fotboll innan du kommer, vi lär oss tillsammans! Närmaste tunnelbanestation är Rådmansgatan. Sen tar det ca 10 minuter att gå till Immanuelkyrkan. Hoppas vi ses där!

ግዜ: 13:45 - 16:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Kungstensgatan 17 , 11353 , Stockholm

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ: ስፖርት , ኣብቲ ኣቐዲሙ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝግበር ጻዕርታት - TIA ይጠቓለል እዩ

ኣዳላዊ: Ny Gemenskap/Nya Rum

open single event
29 ግንቦት 2022

Lära tillsammans

I kursen Lära tillsammans deltar både föräldrar och barn. Vi gör lekfulla aktiviteter tillsammans och tränar samtidigt svenska språket. Kursen betonar förälderns viktiga roll i barnets utveckling. Vi anpassar kursen teman utifrån föräldrars behov och önskemål. Till denna kurs välkomnar vi särskilt pappor men självklart får även mammor delta. Kursen hålls av utbildad flerspråkig personal.

ግዜ: 10:00 - 12:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ንወለዲ ጥራይ

ቦታ: Vistvägen 32 , 58732 , Linköping

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ: ስድራን ወላዲ ምዃንን

ኣዳላዊ: Familjeprogrammen i Linköping

open single event
30 ግንቦት 2022

Svenska Fortsättning med Arbets- & samhällsfokus - eftermiddagskurs

Har du gått nybörjarkurs i svenska och vill fortsätta lära dig mer om språket och den svenska arbetsmarknaden? Då har Sensus i Göteborg en kurs för dig! Kursen är för dig som är asylsökande, har studerat/arbetat i ditt hemland och vill fortsätta arbeta i Sverige. Du får fördjupade kunskaper i svenska språket och information om hur man hittar jobb i Sverige. Du lär dig skriva CV och får kunskap om vad som är typiskt svenskt på arbetsplatser i Sverige. Kursen innehåller också viktig samhällsinformation. Kursen är på måndagar och tisdagar, en förmiddagskurs kl 9-12 eller en eftermiddagskurs kl 13-16. Kurs på 10 veckor. Våra lärare talar svenska. Anmälan till kurs görs på: www.sensus.se/goteborg/asyl (Välj: Svenska med arbets- & samhällsfokus) Kursen ingår i tidiga insatser för asylsökande - TIA

ግዜ: 13:00 - 16:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Drottninggatan 30 , 41114 , GÖTEBORG

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ: ቋንቋ ሽወደን

ኣዳላዊ: Sensus Västra Sverige

open single event