ንጥፈታት ኣብ ሽወደን (Aktiviteter i Sverige)

ከም ሓድሽ መጻኢ ናብ ሽወደን መጠን፡ ኣብዚ ዝግበር ነገራት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ኵዕሶ ክትጻወት፡ ሓደ ስፕሮክካፈ ክትረክብ ወይ ሓደ ሓድሽ ነገር ክትምሃር ትደሊ ዲኻ? ኣብዚ ዝርዝር ኣየኖት ንጥፈታት ከም ዘለዉ ርኣ፡ ሓደ ምዳበ ምረጽ ወይ ኣብቲ ናይ መድለዪ ቦታ ገለ ነገር ጽሓፍ። ከምኡ’ውን በቲ ናይ ትነብረሉ ከተማ ስም ክትደሊ ትኽእል ኢኻ።

ንጥፈታት

28 ለካቲት 2022

Svenska från dag ett

Kursen utgår från boken Rivstart. Kapitlen styr ämnena för kursen som bl.a. är fritid, kultur och politik. Målet är att du ska kunna kommunicera mer med människor du möter i vardagen och om ämnen som ni studerar. Om möjligt kommer ni också göra studiebesök. Förkunskaper Du behöver kunna en del svenska och du behöver kunna det latinska alfabetet för att gå denna kurs. Arbetssätt - Vi arbetar med alla språkfärdigheter - tala, läsa, höra och skriva - Fokus ligger på muntlig kommunikation - Undervisningen sker på svenska - Du deltar aktivt på lektionerna - Övningar i par och små grupper är en viktig del av undervisningen; du får använda språket maximalt.

ግዜ: 09:00 - 13:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Holländaregatan 38 , 11359 , Stockholm

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ: ቋንቋ ሽወደን , ኣብቲ ኣቐዲሙ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝግበር ጻዕርታት - TIA ይጠቓለል እዩ

ኣዳላዊ: Folkuniversitetet Stockholm

open single event
28 ለካቲት 2022

ABC: lättlärd svenska för asylsökande (nybörjare)

Cirkeln riktar sig till asylsökande som vill lära sig svenska genom roliga och intressanta samtal tillsammans med andra. Med olika teman och vardagssituationer som utgångspunkt kommer ni få prata svenska tillsammans, få ett större ordförråd och öva grammatik.

ግዜ: 10:00 - 11:30

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: distans på zoom , distans på zoom , distans på zoom

ናይ ምርካብ ተኽእሎ: Träffarna sker på distans

ምድብ: ቋንቋ ሽወደን

ኣዳላዊ: Studiefrämjandet Stockholms län

open single event
28 ለካቲት 2022

ABC: lättlärd svenska för asylsökande (fortsättning)

Cirkeln riktar sig till asylsökande som vill lära sig svenska genom roliga och intressanta samtal tillsammans med andra. Med olika teman och vardagssituationer som utgångspunkt kommer ni få prata svenska tillsammans, få ett större ordförråd och öva grammatik.

ግዜ: 13:00 - 15:15

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: distans på zoom , distans på zoom , distans på zoom

ናይ ምርካብ ተኽእሎ: Träffarna sker på distans

ምድብ: ቋንቋ ሽወደን , ኣብቲ ኣቐዲሙ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝግበር ጻዕርታት - TIA ይጠቓለል እዩ

ኣዳላዊ: Studiefrämjandet Stockholms län

open single event
28 ለካቲት 2022

Lär dig svenska med oss!

Kom och träna svenska med oss! Vi lär oss svenska genom teater. Vi har mycket roligt och vi skrattar och tränar tillsammans. Vi två grupper per vecka, klockan 09.00-11.00 och 11.00-13.00. Kurserna pågår i 10 veckor. Det är gratis för alla att delta, endast för dig som är 18+ och asylsökande. Come and practice Swedish with us! We learn Swedish through theater. We have a lot of fun and we laugh and train together. We two groups per week, 09: 00-11: 00 and 11: 00-13: 00. The courses last for 10 weeks. It is free for everyone to participate, only for you who are 18+ and asylum seekers. Adress: ABF Malmö, Spånehusvägen 47

ግዜ: 09:00 - 13:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Spånehusvägen 47 , 21158 , Malmö

ናይ ምርካብ ተኽእሎ: Hiss, toaletter, tillgänglighetsanpassat

ምድብ: ቋንቋ ሽወደን

ኣዳላዊ: Teater Aros

open single event
1 መጋቢት 2022

Svenska från dag ett

Du får lära dig grunderna i det svenska språket. Målet är att du ska kunna göra dig förstådd och förstå andra i olika vardagssituationer. Vi utgår från boken Rivstart och arbetar med olika ämnen som finns i den- Arbetssätt - Vi arbetar med alla språkfärdigheter - tala, läsa, höra och skriva - Fokus ligger på muntlig kommunikation - Undervisningen sker på svenska - Du deltar aktivt på lektionerna - Övningar i par och små grupper är en viktig del av undervisningen; du får använda språket maximalt - Du behöver studera hemma mellan träffarna

ግዜ: 13:00 - 17:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Kungstensgatan 45 , 10239 , Stockholm

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ: ቋንቋ ሽወደን , ኣብቲ ኣቐዲሙ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝግበር ጻዕርታት - TIA ይጠቓለል እዩ

ኣዳላዊ: Folkuniversitetet Stockholm

open single event