ንጥፈታት ኣብ ሽወደን (Aktiviteter i Sverige)

ከም ሓድሽ መጻኢ ናብ ሽወደን መጠን፡ ኣብዚ ዝግበር ነገራት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ኵዕሶ ክትጻወት፡ ሓደ ስፕሮክካፈ ክትረክብ ወይ ሓደ ሓድሽ ነገር ክትምሃር ትደሊ ዲኻ? ኣብዚ ዝርዝር ኣየኖት ንጥፈታት ከም ዘለዉ ርኣ፡ ሓደ ምዳበ ምረጽ ወይ ኣብቲ ናይ መድለዪ ቦታ ገለ ነገር ጽሓፍ። ከምኡ’ውን በቲ ናይ ትነብረሉ ከተማ ስም ክትደሊ ትኽእል ኢኻ።

ንጥፈታት

4 ሰነ 2022

Lära tillsammans

I kursen Lära tillsammans deltar både föräldrar och barn. Vi gör lekfulla aktiviteter tillsammans och tränar samtidigt svenska språket. Kursen betonar förälderns viktiga roll i barnets utveckling. Vi anpassar kursen teman utifrån föräldrars behov och önskemål. Till denna kurs välkomnar vi särskilt pappor men självklart får även mammor delta. Kursen hålls av utbildad flerspråkig personal.

ግዜ: 13:30 - 15:30

ዜገድሶም ጕጅለ: ንወለዲ ጥራይ

ቦታ: Mårdtorpsgatan 61 , 58432 , Linköping

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ: ስድራን ወላዲ ምዃንን

ኣዳላዊ: Familjeprogrammen i Linköping

open single event
4 ሰነ 2022

Lära tillsammans

I kursen Lära tillsammans deltar både föräldrar och barn. Vi gör lekfulla aktiviteter tillsammans och tränar samtidigt svenska språket. Kursen betonar förälderns viktiga roll i barnets utveckling. Vi anpassar kursen teman utifrån föräldrars behov och önskemål. Till denna kurs välkomnar vi särskilt pappor men självklart får även mammor delta. Kursen hålls av utbildad flerspråkig personal.

ግዜ: 10:00 - 12:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ንወለዲ ጥራይ

ቦታ: Mårdtorpsgatan 61 , 58432 , Linköping

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ: ስድራን ወላዲ ምዃንን

ኣዳላዊ: Familjeprogrammen i Linköping

open single event
5 ሰነ 2022

Lära tillsammans

I kursen Lära tillsammans deltar både föräldrar och barn. Vi gör lekfulla aktiviteter tillsammans och tränar samtidigt svenska språket. Kursen betonar förälderns viktiga roll i barnets utveckling. Vi anpassar kursen teman utifrån föräldrars behov och önskemål. Till denna kurs välkomnar vi särskilt pappor men självklart får även mammor delta. Kursen hålls av utbildad flerspråkig personal.

ግዜ: 10:00 - 12:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ንወለዲ ጥራይ

ቦታ: Vistvägen 32 , 58732 , Linköping

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ: ስድራን ወላዲ ምዃንን

ኣዳላዊ: Familjeprogrammen i Linköping

open single event
7 ሰነ 2022

Språkkafé på Alvesta bibliotek

Vi träffas och pratar svenska.

ግዜ: 13:30 - 15:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Allbogatan 17 , 342 30 , Alvesta

ናይ ምርካብ ተኽእሎ: Hiss finns. Tillgång till tillgänglighetsanpassad toalett.

ምድብ: ቋንቋ ሽወደን

ኣዳላዊ: Alvesta Bibliotek

open single event
7 ሰነ 2022

Språkmöten och juridisk rådgivning

På Tisdagar erbjuder Rosa Stationen Telefonplan juridisk rådgivning och myndighetshjälp för nyanlända. I den juridiska rådgivningen kan du få hjälp och stöd i exempelvis dina ärenden hos Migrationsverket. Medan du väntar på din tur bjuder vi på fika i språkkafét. VÄLKOMMEN Språkmöten och juridisk rådgivning är en del av Rosa Stationen Telefonplan som drivs av Föreningen Midsommargården och Refugees Welcome Stockholm – vi skapar möten, gemensamma upplevelser och berättelser.

ግዜ: 18:00 - 20:30

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Telefonplan 3 , 126 37 , Hägersten

ናይ ምርካብ ተኽእሎ: Tillgång till tillgänglighetsanpassad toalett

ምድብ: ሕብረተሰብ ሽወደን , ኣብቲ ኣቐዲሙ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝግበር ጻዕርታት - TIA ይጠቓለል እዩ

ኣዳላዊ: Föreningen Midsommargården

open single event