ንጥፈታት ኣብ ሽወደን (Aktiviteter i Sverige)

ከም ሓድሽ መጻኢ ናብ ሽወደን መጠን፡ ኣብዚ ዝግበር ነገራት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ኵዕሶ ክትጻወት፡ ሓደ ስፕሮክካፈ ክትረክብ ወይ ሓደ ሓድሽ ነገር ክትምሃር ትደሊ ዲኻ? ኣብዚ ዝርዝር ኣየኖት ንጥፈታት ከም ዘለዉ ርኣ፡ ሓደ ምዳበ ምረጽ ወይ ኣብቲ ናይ መድለዪ ቦታ ገለ ነገር ጽሓፍ። ከምኡ’ውን በቲ ናይ ትነብረሉ ከተማ ስም ክትደሊ ትኽእል ኢኻ።

ንጥፈታት

29 ሕዳር 2020

Svenska fortsättning nivå c- Asylsökande

Genom undervisningen i svenska för asylsökande ska eleven ges förutsättningar att utveckla och fördjupa sina kunskaper som: - sin förmåga att läsa och skriva svenska, - sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang, - sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer, - ett gott uttal, - insikter i hur man lär sig språk, - inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling, - sin förmåga att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommunikation, samt - sin förmåga att förhålla sig till information från olika källor.

ግዜ: 10:15 - 12:15

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Västra Storgatan 51 H , 29131 , Kristianstad

ናይ ምርካብ ተኽእሎ: Tillgång till tillgänglighetsanpassad toalett. Tillgång till kaffe och te.

ምድብ: ቋንቋ ሽወደን , ኣብቲ ኣቐዲሙ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝግበር ጻዕርታት - TIA ይጠቓለል እዩ

ኣዳላዊ: Studiefrämjandet Skåne-Blekinge

open single event
30 ሕዳር 2020

Asyl i Järfälla

Asyl i Järfälla är ett kostnadsfritt 8 veckors program där kursdeltagare får lära sig svenska, information om arbetsmarknaden, delta i arbetsplatsbesök och stöd i att skriva CV och personligt brev. Kursen på eftermiddagar är för dig som har lite förkunskaper i svenska. Kursen hålls digitalt med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Anmäl dig på integration@jarfalla.se eller ring 070-002 38 79. För mer information se jarfalla.se/asylkurs English: Asyl i Järfälla is a cost-free 8 week program where participants are offered a course in the Swedish language, get information about the laboor market, participate in workplace visit and support in writing CV and coverletter. The morning course is for you who have some prior knowledge of Swedish. The course is held online due to the recommendations fromThe Public Health Agency of Sweden. Sign up through integration@jarfalla.se or call 070-002 38 79. For more information visit jarfalla.se/asylkurs

ግዜ: 13:00 - 16:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Kvarnplan 6 , 177 64 , Järfälla (Stockholms län)

ናይ ምርካብ ተኽእሎ: Kursen hålls digitalt

ምድብ: ቋንቋ ሽወደን

ኣዳላዊ: Järfälla kommun i samarbete med ABF Norra Stockholms län

open single event
30 ሕዳር 2020

Digitalt Språkcafé

Digitalt Språkcafé Välkommen på Digitalt Språkcafé! Vi träffas måndagar och torsdagar kl. 16-17:30. START 19 NOV -SLUT 21 DEC Du måste anmäla dig för att få ZOOM-länken till Språkcafét. För att kunna vara med på Språkcafét behöver du: 1. Ladda ner appen till datorn: https://zoom.us/support/download eller till mobilen via Play butiken för Android, eller Appstore för Iphone. (Gratis) 2. Skapa ett konto. 3. Anslut till mötet Logga in 15min innan så att du vet att det fungerar. Digitalt Språkcafé Välkommen på Digitalt Språkcafé! Vi träffas måndagar och torsdagar kl. 16-17:30. START 19 NOV -SLUT 21 DEC Du måste anmäla dig för att få ZOOM-länken till Språkcafét. För att kunna vara med på Språkcafét behöver du: 1. Ladda ner appen till datorn: https://zoom.us/support/download eller till mobilen via Play butiken för Android, eller Appstore för Iphone. (Gratis) 2. Skapa ett konto. 3. Anslut till mötet Logga in 15min innan så att du vet att det fungerar. Anmäl dig här: https://www.visessprakvanner.se/sv/digitalt-sprakcafe/

ግዜ: 16:00 - 17:30

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Online på ZOOM , 58222 , Linköping

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ: ቋንቋ ሽወደን , ኣብ መስመር ሃሊኻ ዝግበር ንጥፈታት

ኣዳላዊ: Röda Korset Linköping

open single event
30 ሕዳር 2020

Arbetsmarknadsnära insats: Svenska med jobb- och samhällsfokus för nyanlända

Sensus i Göteborg erbjuder kursen för dig som vill lära dig mer svenska och förstå mer om det svenska samhället och hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Kurs i svenska på fortsättningsnivå för nyanlända personer i Sverige med uppehållstillstånd och personnummer. Kursen hålls online på måndagar och tisdagar kl 13.00-16.00 under 7 veckor. Våra lärare talar svenska. Anmälan till kursen görs på: https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/arbetsmarknadsnara-insats-svenska-med-jobb-och-samhallsfokus-for-nyanlanda-186551/

ግዜ: 13:00 - 16:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Drottninggatan 30 , 41114 , Göteborg

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ: ቋንቋ ሽወደን , ኣብ መስመር ሃሊኻ ዝግበር ንጥፈታት

ኣዳላዊ: Sensus Västra Sverige

open single event
30 ሕዳር 2020

Arbetsmarknadsnära insats: Svenska med jobb- och samhällsfokus för nyanlända

Sensus i Göteborg erbjuder kursen för dig som vill lära dig mer svenska och förstå mer om det svenska samhället och hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Kurs i svenska på fortsättningsnivå för nyanlända personer i Sverige med uppehållstillstånd och personnummer. Kursen hålls online på måndagar och tisdagar kl 9.00-12.00 under 7 veckor. Våra lärare talar svenska. Anmälan till kursen görs på: https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/arbetsmarknadsnara-insats-svenska-med-jobb-och-samhallsfokus-for-nyanlanda-186506/

ግዜ: 09:00 - 12:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Drottninggatan 30 , 41114 , Göteborg

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ: ቋንቋ ሽወደን , ኣብ መስመር ሃሊኻ ዝግበር ንጥፈታት

ኣዳላዊ: Sensus Västra Sverige

open single event