ABC: lättlärd svenska för asylsökande (nybörjare)

ዕለትን ግዜን: 28 ለካቲት 2022 , kl. 10:00 - 11:30

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: distans på zoom, distans på zoom, distans på zoom

መግለጺ: Cirkeln riktar sig till asylsökande som vill lära sig svenska genom roliga och intressanta samtal tillsammans med andra. Med olika teman och vardagssituationer som utgångspunkt kommer ni få prata svenska tillsammans, få ett större ordförråd och öva grammatik.

ናይ ምርካብ ተኽእሎ: Träffarna sker på distans

ምድብ:  ቋንቋ ሽወደን

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Veronica Araya
ቍጽሪ ተለፎን: 08-55535252
ኢ-መይል: veronica.araya@studieframjandet.se