ABC-Lättlärd svenska för asylsökande

ዕለትን ግዜን:

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Norrtullsgatan 12N, 10235, Stockholm

መግለጺ: Cirkeln riktar sig till asylsökande som vill lära sig svenska genom roliga och intressanta samtal tillsammans med andra. Med olika teman och vardagssituationer som utgångspunkt kommer ni få prata svenska tillsammans, få ett större ordförråd och öva grammatik.

Med hjälp av olika vardagssituationer och teman lär vi oss mer svenska.
Nivån på svenskan, i alla våra cirklar bestäms av vad gruppen redan kan.
Denna cirkel vänder sig till dig som inte kan så mycket svenska.
Här kommer du få prata lättare svenska, jobba med ditt ordförråd och öva grammatik.

ናይ ምርካብ ተኽእሎ: Träffarna sker på distans

ምድብ:  ቋንቋ ሽወደን

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Veronica Araya
ቍጽሪ ተለፎን: 08-55535252
ኢ-መይል: veronica.araya@studieframjandet.se