Asyl i Järfälla - digital fortsättningskurs

ዕለትን ግዜን: 12 ግንቦት 2021 , kl. 13:00 - 16:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Digitalt, 177 64, Järfälla (Stockholms län)

መግለጺ: Asyl i Järfälla är ett kostnadsfritt 8 veckors program där kursdeltagare får lära sig svenska, information om arbetsmarknaden, delta i arbetsplatsbesök och stöd i att skriva CV och personligt brev. Kursen på eftermiddagar är för dig som har lite förkunskaper i svenska. Kursen hålls digitalt med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Anmäl dig på integration@jarfalla.se eller ring 070-0024198. För mer information se jarfalla.se/asylkurs. ________________________________________________________________________________

English: Asyl i Järfälla is a cost-free 8 week program where participants are offered a course in the Swedish language, get information about the labour market, participate in workplace visits and receive support in writing CV and coverletters. The afternoon course is for those with some prior knowledge in Swedish. The course is held online due to the recommendations from The Public Health Agency of Sweden. Sign up through integration@jarfalla.se or call 070-0024198. For more information visit jarfalla.se/asylkurs

ናይ ምርካብ ተኽእሎ: Kursen hålls digitalt

ምድብ:  ቋንቋ ሽወደን

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Sigridur Baldursdottir
ቍጽሪ ተለፎን: 070-0024198
ኢ-መይል: integration@jarfalla.se