Barbershop, introduktion till barber- och frisöryrket.

ዕለትን ግዜን: 3 መጋቢት 2021 , kl. 16:00 - 20:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Instrumentvägen 20, 2 tr, 126 53, Stockholm

መግለጺ: Lär dig grunderna inom barber- och frisöryrket! Med en erfaren lärare får du en snabblärd kunskap som kan vara en enkel väg till självförsörjning eller arbete. Det är en kurs för: asylsökande män och kvinnor mellan 18 år – uppåt. Inga språkkrav. Vi blandar engelska, svenska, arabiska, dari och spanska. Kursen äger rum 2 gånger per vecka i 3 månader, 4 timmar per gång, olika tider varje vecka (kontakta oss för mer information). Föranmälan krävs.

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ:  ስራሕን ሞያን , ኣብቲ ኣቐዲሙ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝግበር ጻዕርታት - TIA ይጠቓለል እዩ

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Sitapha Ndure
ቍጽሪ ተለፎን: 076 894 59 67
ኢ-መይል: sitapha.ndure@framtidstaget.se

ኣዳላዊ

Framtidståget