Barn-HLR kurs 0 - 13 år för Asylsökande

ዕለትን ግዜን: 23 ለካቲት 2022 , kl. 18:00 - 21:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Gullmarsplan 5, 121 40, Johanneshov

መግለጺ: Gå en utbildning i barn-HLR. En kurs som räddar liv!
Vi erbjuder en gratis 3 timmars barn – HLR kurs 0- 13 år i Stockholm.
Efter workshop ska ni få en diplom.
OBS Barnfri
Begränsat antal platser till 5 deltagare per kurs.

Datum:
23 februari 2022, från kl. 18.00 till kl. 21.00

Address:
Capio vårdcentral, BVC, Gullmarsplan 5, 121 40 Johanneshov, Sverige

HLR workshop innehåll:

- Kedjan som räddar liv
- Larma på rätt sätt
- Brännskador
- Medvetande och andningskontroll
- Lägga en person i stabilt sidoläge
- HLR (hjärt-och lungräddning) Kompressioner och inblåsningar
- Åtgärder vid luftvägstopp
- Drunkning – Hur gör du?

VIKTIGT: När du registrerar sig, skriv ditt LMA kort nummer eller skicka bild på din LMA kort till info@stockholmswimminclub.se.

ናይ ምርካብ ተኽእሎ: ja

ምድብ:  ጥዕና , ኣብቲ ኣቐዲሙ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝግበር ጻዕርታት - TIA ይጠቓለል እዩ

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Faezeh Shoyokh
ቍጽሪ ተለፎን: +46 70 775 97 09
ኢ-መይል: info@stockholmswimmingclub.se