Bra Att Veta- Hitta rätt i vården och information om Corona vaccinationerna

ዕለትን ግዜን: 2 መጋቢት 2021 , kl. 15:00 - 16:30

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Online på ZOOM, 58222, Linköping

መግለጺ: Hej och välkommen på en föreläsning om hur du kan Hitta Rätt i Vården på lätt svenska! Vi pratar om den nya pandemilagen och Corona vaccinationer. Och vi pratar om hur vården fungerar i Sverige, akutmottagningen, vårdcentralen och dina rättigheter och skyldigheter inom vården. I samarbete med Flyktingmedicinskt Centrum på Region Östergötland. Vi pratar på lätt svenska. Gratis. NÄR? Tisdag 2 mars, kl:15:00-16:30 VAR? Online på Zoom. Du behöver Zoom för att vara med på föreläsningen. Anmäl dig här: https://simplesignup.se/private_event/177401/5e5bfabb4c

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ:  ጥዕና , ኣብቲ ኣቐዲሙ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝግበር ጻዕርታት - TIA ይጠቓለል እዩ

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Hargita Horvat
ቍጽሪ ተለፎን: 0763387883
ኢ-መይል: vises.linkoping@redcross.se