Café Matteus- Agape Mötesplats

ዕለትን ግዜን: 13 ታሕሳስ 2021 , kl. 15:00 - 19:30

ዜገድሶም ጕጅለ: ንመንእሰያት ጥራይ

ቦታ: Allmänna vägen 16, 41460, Göteborg

መግለጺ: Du som är ung vuxen asylsökande upp till 35 år är välkommen till Agapes mötesplats I Göteborg. Kom och träna svenska, få information om Sverige, träffa andra unga vuxna och volontärer. Vi har en drop-in verksamhet i Majorna i Göteborg. Vi hittar på utflyter och spelar futsal på fredag-kvällar Välkommen!!!

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ:  ቋንቋ ሽወደን , ኣብቲ ኣቐዲሙ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝግበር ጻዕርታት - TIA ይጠቓለል እዩ

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Frida Zandén
ቍጽሪ ተለፎን: 0733682893
ኢ-መይል: frida@agapegoteborg.se

ኣዳላዊ

Frivilligorganisationen Agape Göteborg