digitalt språkcafe

ዕለትን ግዜን: 22 መስከረም 2021 , kl. 14:00 - 15:30

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: teatergatan 3, 602 22, Norrköping

መግለጺ: Sensus Östra Götaland i Norrköpingordnar digitalt språkcafe varje onsdag mellan 14:00-15:30.
Deltagare får möjligheten att träffa svenskar digitalt, utöva svenska, lära sig mer om svensk samhälle och arbetsmarknad.
Träffarna sker digitalt via Zoom Cloud Meeting.
deltagare får anmäla sig via telefon, whatsapp, facebook eller instegram till kontaktpersonen Wael Korkis 0702885351 då får dem länken till träffen.
tveka inte att höra av dig!

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ:  ቋንቋ ሽወደን , ኣብ መስመር ሃሊኻ ዝግበር ንጥፈታት

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Wael Korkis
ቍጽሪ ተለፎን: 0702- 88 53 51
ኢ-መይል: wael.korkis@sensus.se