engelska för nybörjare

ዕለትን ግዜን: 20 መስከረም 2021 , kl. 11:00 - 12:30

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: teatergatan 3, 60222, Norrköping

መግለጺ: Kursen vänder sig främst till dig som är asylsökande.
Kursen innehåller bland annat hur man kommunicerar på engelska.

ናይ ምርካብ ተኽእሎ: digitalt

ምድብ:  ካልእ , ኣብቲ ኣቐዲሙ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝግበር ጻዕርታት - TIA ይጠቓለል እዩ

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: wael korkis
ቍጽሪ ተለፎን: 0702885351
ኢ-መይል: wael.korkis@sensus.se