Engelska hos Nya Rum!

ዕለትን ግዜን: 30 ሕዳር 2021 , kl. 18:00 - 20:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Västberga Gårdsväg 30, 12630, Hägersten

መግለጺ: På Onsdagar kl 18.00-20.00 har vi engelskalektion hos Nya Rum i Västberga för dig som vill lära dig engelska. Du behöver inte kunna prata engelska, vi lär oss tillsammans! Fika finns från kl. 17.30.

Plats: Västberga Gårdsväg 30. Buss 165 från Liljeholmen.

Hoppas vi ses där!

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ:  ሕብረተሰብ ሽወደን , ኣብቲ ኣቐዲሙ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝግበር ጻዕርታት - TIA ይጠቓለል እዩ

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Mira-Maria Åslund
ቍጽሪ ተለፎን: 0722206533
ኢ-መይል: mira.aslund@nygemenskap.org