Familjelördag i Rinkeby

ዕለትን ግዜን: 30 ጥቅምቲ 2021 , kl. 13:00 - 15:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Parkleken Rinken, 163 70, Rinkeby, Stockholm

መግለጺ: Familjelördagarna är en trygg plats och ett sammanhang för gemenskap, samtal, lek och föräldra-stöd. Det är en helgaktivitet som är gratis där föräldrar och barn med olika bakgrund och från olika bostadsområden möts och där alla ska kunna känna sig inkluderade, delaktiga och välkomna. Vårt fokus är som vanligt att erbjuda lek, glädje, utrymme för samtal och fysisk aktivitet för hela familjen för att på så sätt ge familjetid som är svår att skapa hemma och för att ge föräldrarna avlastning, ökad energi och mer tid med barnen utanför hemmet.

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ:  ስድራን ወላዲ ምዃንን

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Sahar Faghihinejad
ቍጽሪ ተለፎን: 070 024 76 04
ኢ-መይል: sahar@svenskamedbaby.se

ኣዳላዊ

Svenska med baby