Fortsättningskurs i svenska med fokus på att må bra under asyltiden - morgonkurs

ዕለትን ግዜን: 3 ለካቲት 2022 , kl. 09:30 - 12:30

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Sensus, Drottninggatan 30, 41114, Göteborg

መግለጺ: Sensus i Göteborg erbjuder Fortsättningskurs i svenska med fokus på att må bra under asyltiden.
Kurserna hålls på onsdag och torsdag.
Välj mellan en morgonkurs kl 9.30-12.30 eller en eftermiddagskurs kl 13.00-16.00.
Kurs för asylsökande på 7 veckor.
Våra lärare talar svenska.
Anmälan till kurs görs på: www.sensus.se/goteborg/asyl
(Välj: Svenska med fokus på att må bra under asyltiden och morgon eller eftermiddag)
Kursen ingår i tidiga insatser för asylsökande - TIA

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ:  ቋንቋ ሽወደን , ኣብቲ ኣቐዲሙ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝግበር ጻዕርታት - TIA ይጠቓለል እዩ

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Ann Kristoffersson
ቍጽሪ ተለፎን: 0704-624847
ኢ-መይል: ann.kristoffersson@sensus.se