Fotboll hos Nya Rum!

ዕለትን ግዜን: 6 ሕዳር 2021 , kl. 13:45 - 16:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Kungstensgatan 17, 11353, Stockholm

መግለጺ: Varannan lördag har vi på Nya Rum Yoga fotboll i Immanuelkyrkans lokaler i city. Vi spelar fotboll tillsammans och sen finns det även tillgång till dusch och bastu efteråt. De lördagar vi inte har fotboll är det istället volleyboll, samma tid och samma plats.

Du behöver inte ha spelat fotboll innan du kommer, vi lär oss tillsammans!

Närmaste tunnelbanestation är Rådmansgatan. Sen tar det ca 10 minuter att gå till Immanuelkyrkan.

Hoppas vi ses där!

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ:  ስፖርት , ኣብቲ ኣቐዲሙ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝግበር ጻዕርታት - TIA ይጠቓለል እዩ

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Julia Wallensteen
ቍጽሪ ተለፎን: 0766282174
ኢ-መይል: julia.wallensteen@nygemenskap.org