Klättring hos Nya Rum!

ዕለትን ግዜን: 2 ሕዳር 2021 , kl. 16:15 - 18:30

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Västberga Gårdsväg 30, 126 30, Hägersten

መግለጺ: På måndagar har vi på Nya Rum klättring för dig som är asylsökande. Klättringen har inte plats för alla så du behöver skicka ett meddelande till oss att du vill komma.

Du behöver inte ha klättrat innan, vi lär oss tillsammans!

Vi ses utanför Nya Rum i västberga 16.15 och går tillsammans till klätterhallen. Här låser vi in våra saker och sen klättrar vi i 90 minuter tillsammans. Ta med ett lås för att kunna låsa in dina saker under tiden vi klättrar. Kom gärna i träningskläder så du kan röra dig ordentligt. Efter träningen finns det möjlighet att duscha på klätterhallen.

Nya Rum håller till på Västberga Gårdsväg 30, där finns det ett stort hus med veranda där vi möts upp tillsammans.

Hoppas vi ses där!

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ:  ስፖርት , ኣብቲ ኣቐዲሙ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝግበር ጻዕርታት - TIA ይጠቓለል እዩ

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Julia Wallensteen
ቍጽሪ ተለፎን: 0766282174
ኢ-መይል: julia.wallensteen@nygemenskap.org