Körkortsteori

ዕለትን ግዜን: 21 መስከረም 2020 , kl. 16:00 - 18:15

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Östersunds Bibliotek, Rådhusgatan 25-27, 83182 Östersund

መግለጺ: Målet är att deltagarna ska bli väl förtrogna med svenska trafikregler, vägmärken och säkerhetstänk och därmed bli väl förberedda för deltagande på svensk trafikskola.

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ:  ሕብረተሰብ ሽወደን

ዓውደ-ኣዋርሕ ምረጽ: ኣብዚ ነቲ ንጥፈት ኣብ ናይ ባዕልኻ ዓውደ-ኣዋርሕ ንምዕቃብ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Annika Noaksson
ቍጽሪ ተለፎን: 063-123400
ኢ-መይል: ostersund@sv.se