Lär dig spela Pickleball med oss på Korpen Norrköping

ዕለትን ግዜን: 13 ታሕሳስ 2021 , kl. 17:00 - 18:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Vattenverksvägen 14, 60336, Norrköping

መግለጺ: Kom och spela racketsporten Pickleball med oss.
Vi visar hur man spelar och har kul på Racketstadion i Norrköping.
Racket och bollar finns att låna.

Här kan ni se en film på vad det är för sport.
https://www.youtube.com/watch?v=0EWkV4TWmpc

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ:  ስፖርት , ኣብቲ ኣቐዲሙ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝግበር ጻዕርታት - TIA ይጠቓለል እዩ

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Korpen Norrköping
ቍጽሪ ተለፎን: 011-123680
ኢ-መይል: norrkoping@korpen.se