Lär dig svenska genom fysisk träning

ዕለትን ግዜን: 31 መጋቢት 2022 , kl. 14:00 - 16:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Tryckeriet, Vasatorpsvägen 1b, 25457, Helsingorg

መግለጺ: Sitt på en motionscykel, använd roddmaskin, löpband eller styrketräna samtidigt som du lyssnar på svenska eller diskuterar olika hälsoämnen.

Vi ses varje torsdag kl. 14.00–16.00 på Tryckeriet, Vasatorpsvägen 1b

Cirkeln är 15 sammankomster med start torsdagen den 23 januari.

Cirkeln är på lätt svenska med stöd på arabiska, persiska och dari.Om du har svårt att lämna barnet hemma, ingen fara!

Ta med dig ditt barn. Vi ordnar barn passning!

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ:  ቋንቋ ሽወደን

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Asma Shiekh Attieh
ቍጽሪ ተለፎን: +46 767024449
ኢ-መይል: asma.shiekh.attieh@studieframjandet.se