Läslandet

ዕለትን ግዜን: 21 ሕዳር 2020 , kl. 13:00 - 14:30

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Husbystigen 8, Husby Gård , 16430 , Kista

መግለጺ: För barn 3-11 år och deras föräldrar. Vi högläser en bok och gestaltar i teater tillsammans med barnen. Aktiviteten främjar språkutveckling och barnens utveckling och hela familjens integration. Familjerna får även barnböcker med sig hem för att fortsätta läsningen i hemmet.

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ:  ቋንቋ ሽወደን , ኣብቲ ኣቐዲሙ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝግበር ጻዕርታት - TIA ይጠቓለል እዩ

ዓውደ-ኣዋርሕ ምረጽ: ኣብዚ ነቲ ንጥፈት ኣብ ናይ ባዕልኻ ዓውደ-ኣዋርሕ ንምዕቃብ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Berolin Deniz
ቍጽሪ ተለፎን: 0701720237
ኢ-መይል: info@lfi.se