Mamma-barnsvenska på NybyVision, Obs Anmälan

ዕለትን ግዜን: 28 ጥቅምቲ 2021 , kl. 13:00 - 15:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ነንስቲ ጥራይ

ቦታ: Odensgatan 8, 753 14 , Uppsala

መግለጺ: Asylsökande mammor är välkomna att delta i gruppen. Vi ses på NybyVision, i Lilla Jollen, två eftermiddagar per vecka. Vi tränar svenska, samtalar om Sverige och föräldraskap, leker, har sångstund och fikar tillsammans.
Det finns viss möjlighet att ta med små barn men pga RS-virus har vi varit dragit ner på den möjligheten. Så fråga hur läget är just nu.
Vill du vara med?
Anmäl dig genom att skicka e-post eller ringa för att få reda på om det finns plats i gruppen.
kristina.wasserman@nybyvision.se, 018-560 730

ናይ ምርካብ ተኽእሎ: Viss möjlighet att ta med små barn, 0-2 år, personal med bred språkkompetens, lokal på bottenplan, skötbord och handikapptoalett.

ምድብ:  ስድራን ወላዲ ምዃንን , ኣብቲ ኣቐዲሙ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝግበር ጻዕርታት - TIA ይጠቓለል እዩ

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Kristina Wasserman
ቍጽሪ ተለፎን: 018-560 730
ኢ-መይል: kristina.wasserman@nybyvision.se