Mamma-barnsvenska på NybyVision, Obs! Anmälan

ዕለትን ግዜን:

ዜገድሶም ጕጅለ: ነንስቲ ጥራይ

ቦታ: Odensgatan 8, 753 14 , Uppsala

መግለጺ: Asylsökande mammor är välkomna att delta i gruppen. Vi ses på NybyVision två eftermiddagar per vecka. Vi tränar svenska, samtalar om Sverige och föräldraskap, leker, har sångstund och fikar tillsammans.
Välkommen att anmäla dig! Vi hoppas kunna starta en grupp i mars.
Anmäl dig genom att skicka e-post eller ringa för att få reda på om det finns plats i gruppen.
kristina.wasserman@nybyvision.se, 018-560 730

ናይ ምርካብ ተኽእሎ: Viss möjlighet att ta med små barn, 0-2 år, personal med bred språkkompetens, lokal på bottenplan, skötbord och handikapptoalett.

ምድብ:  ስድራን ወላዲ ምዃንን , ኣብቲ ኣቐዲሙ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝግበር ጻዕርታት - TIA ይጠቓለል እዩ

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Kristina Wasserman
ቍጽሪ ተለፎን: 018-560 730
ኢ-መይል: kristina.wasserman@nybyvision.se