Öppen Basket med Korpen Norrköping

ዕለትን ግዜን: 8 ታሕሳስ 2021 , kl. 17:00 - 18:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Taborsbergsvägen 83, 60208, Norrköping

መግለጺ: Kom och spela basket med Korpen Norrköping i Eneby A-hall.
Vi spelar match och gör lite roliga skottövningar.

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ:  ቋንቋ ሽወደን

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Korpen Norrköping
ቍጽሪ ተለፎን: 011-123680
ኢ-መይል: norrkoping@korpen.se