Öppna Föräldragrupper i Bredäng

ዕለትን ግዜን:

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Öppna förskolan/parkleken Ängen, Bredängs allé 22, 127 32, Bredängs, Stockholm

መግለጺ: För dig som är föräldraledig med barn 0 - 2 år.
Träffa föräldrar och barn med olika bakgrund och från andra delar av stan. Vi pratar om olika teman, fikar, sjunger och för den som behöver, tränar svenska. Genom möten skapar vi gemenskap och nya sociala nätverk. Tillsammans bryter vi segregationen, välkommen!

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ:  ስድራን ወላዲ ምዃንን

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Nashua Mouaid
ቍጽሪ ተለፎን: 073 985 77 70
ኢ-መይል: nashua@svenskamedbaby.se

ኣዳላዊ

Svenska med baby