Öppna Föräldragrupper i Welcome House

ዕለትን ግዜን:

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm

መግለጺ: För dig som är föräldraledig med barn 0 - 2 år.
Träffa föräldrar och barn med olika bakgrund och från andra delar av stan. Vi pratar om olika teman, fikar, sjunger och för den som behöver, tränar svenska. Genom möten skapar vi gemenskap och nya sociala nätverk. Tillsammans bryter vi segregationen, välkommen!

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ:  ስድራን ወላዲ ምዃንን

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Meyling Calero
ቍጽሪ ተለፎን: 076 933 61 75
ኢ-መይል: meyling@svenskamedbaby.se

ኣዳላዊ

Svenska med baby