PRISMA - Vägledning till en aktiv fritid

ዕለትን ግዜን: 21 ጥሪ 2021 , kl. 13:00 - 14:30

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Arkivgatan 32, 223 59, Lund

መግለጺ: Prismas vägledare talar svenska, engelska, arabiska, dari, turkiska och tigrinja och hjälper dig att hitta roliga och meningsfulla aktiviteter att delta i på fritiden. Genom Prisma får du möjlighet att lära känna många nya människor och träna din svenska. Både vägledning och aktiviteter är gratis. Hur fungerar Prisma? 1. Kontakta oss på prisma@eoscares.se eller 0793-369559, eller besök oss i anslutning till vårt Rådgivning & Administrativa Support på torsdagar kl. 13-14.30 (på Eoshallen, Arkivgatan 32, i Lund). 2. En vägledare från Prisma kommer att kontakta dig för att träffas och samtala om vilka aktiviteter du är intresserad av. 3. Prisma-medarbetaren föreslår en tid och plats där ni träffas för att besöka aktiviteten. 4. Efteråt pratar ni om hur det gick och bestämmer om ni vill fortsätta eller prova någon annan aktivitet. Prisma drivs i samarbete mellan Lunds kommun, LKF, Rädda Barnen och Eos Cares och inkluderar aktiviteter från ett flertal föreningar/organisationer.

ናይ ምርካብ ተኽእሎ: Aktivitet sker på bottenplan. Tillgänglighetsanpassad toalett finns.

ምድብ:  ካልእ , ኣብቲ ኣቐዲሙ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝግበር ጻዕርታት - TIA ይጠቓለል እዩ

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Prisma
ቍጽሪ ተለፎን: 079-3369559 (svenska och arabiska), 073-8447843 (engelska), 076-3428551 (dari), 079-3246923 (turkiska)
ኢ-መይል: prisma@eoscares.se

ኣዳላዊ

Eos Cares