Rådrum

ዕለትን ግዜን:

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Falkenbergs Bibliotek, Holgersgatan 7, vån 2, 311 35, Falkenberg

መግለጺ: Rådgivning till dig som behöver stöd och vägledning för att ta dig vidare i samhället. Rådgivningen är kostnadsfri och opartisk.

ናይ ምርካብ ተኽእሎ: Hiss finns. Tillgänglighetsanpassad toalett finns

ምድብ:  ቋንቋ ሽወደን

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Hans-Anders Andersson
ቍጽሪ ተለፎን: 0733878100
ኢ-መይል: haa461224@gmail.com