SMARTPHONE WORKSHOP

ዕለትን ግዜን: 2 መጋቢት 2021 , kl. 13:00 - 17:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Instrumentvägen 20, 2 tr, 126 53, Stockholm

መግለጺ: Är du asylsökande som är en tekniskt orienterad? Eller vill du lära dig mer om reparation av elektronik? Gå med i vår workshop! Utöka din tekniska kunskap och lära dig praktiska uppgifter såsom att byta ut batterier, display och annan grundläggande kunskap om hårdvara och programvara. Detta är en gratis möjlighet, det krävs ingen tidigare kunskap och vi har i vår verkstad alla utrustningar som behövs. Om du är en asylsökande eller ny i Sverige är du välkommen att gå med i aktiviteten oavsett din ålder, status i Sverige eller kunskap om svenska. Föranmälan krävs. Kursen äger rum på tisdagar och torsdagar kl.13.00 - 17.00.

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ:  ስራሕን ሞያን , ኣብቲ ኣቐዲሙ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝግበር ጻዕርታት - TIA ይጠቓለል እዩ

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Samir
ቍጽሪ ተለፎን: 073-690 06 29
ኢ-መይል: samira.liban@framtidstaget.se

ኣዳላዊ

Framtidståget