Sömnad och vardagsteknik - OBS! anmälan

ዕለትን ግዜን: 10 ለካቲት 2022 , kl. 09:15 - 11:30

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Odensgatan 8, 75314, Uppsala

መግለጺ: Det här är en kurs med praktiska övningar inom sömnad och skapande samt områden som är bra att kunna i vardagen - så som att skruva, limma, såga etc.
Du får lära dig att följa skriftliga och muntliga instruktioner som är enklare i början av kursen och blir svårare efter hand.

ናይ ምርካብ ተኽእሎ: Vi har personal med bred språkkompetens, lokal på bottenplan, skötbord och handikapptoalett.

ምድብ:  ቋንቋ ሽወደን , ኣብቲ ኣቐዲሙ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝግበር ጻዕርታት - TIA ይጠቓለል እዩ

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Kristina Wasserman
ቍጽሪ ተለፎን: 018-560 730
ኢ-መይል: kristina.wasserman@nybyvision.se