Spontanfotboll/futsal

ዕለትን ግዜን: 12 መጋቢት 2022 , kl. 14:00 - 16:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Tideräkningsgatan 3, 41510, Göteborg

መግለጺ: Gärdsåsskolans sporthall.
Fotboll/futsal för barn och ungdomar.
Vi spelar för att det är roligt och alla är välkomna. Aktivitetsledarna har tränarutbildning och pratar svenska, dari och engelska.

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ:  ቋንቋ ሽወደን

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Ali Jafari, Daniel Svärd
ቍጽሪ ተለፎን: 0793176260, 0793356778
ኢ-መይል: interlinne@outlook.com

ኣዳላዊ

Inter Linné IF