Språkcafé i Jakobsbergskyrkan

ዕለትን ግዜን: 26 ጥቅምቲ 2020 , kl. 00:00 - 00:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Facebook, 17764, Järfälla

መግለጺ: Språkcafé på Facebook med Jakobsbergskyrkan Under Coronakrisen kan alla som vill öva svenska, få läxhjälp, hjälp med cv-skrivning eller annat, logga in i Jakobsbergskyrkans språkcafés Facebookgrupp Språkcafe JKBK. Sidan bevakas dagligen och våra volontärer vill gärna hjälpa dig med svenskan. Facebook: Språkcafé JKBK

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ:  ቋንቋ ሽወደን , ኣብቲ ኣቐዲሙ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝግበር ጻዕርታት - TIA ይጠቓለል እዩ , ኣብ መስመር ሃሊኻ ዝግበር ንጥፈታት

ዓውደ-ኣዋርሕ ምረጽ: ኣብዚ ነቲ ንጥፈት ኣብ ናይ ባዕልኻ ዓውደ-ኣዋርሕ ንምዕቃብ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Lena Malmsten
ቍጽሪ ተለፎን: 0855602301
ኢ-መይል: erika.e@socialamissionen.se

ኣዳላዊ

Sociala Missionen