Språkcafé i Södertälje Missionskyrka

ዕለትን ግዜን: 20 ጥቅምቲ 2020 , kl. 14:00 - 16:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Karlslundsgatan 2, 15135, Södertälje

መግለጺ: Välkommen att träna svenska språket. Vi träffas varje tisdag kl. 14-16. Alla är välkomna

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ:  ቋንቋ ሽወደን

ዓውደ-ኣዋርሕ ምረጽ: ኣብዚ ነቲ ንጥፈት ኣብ ናይ ባዕልኻ ዓውደ-ኣዋርሕ ንምዕቃብ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Margareta Fränne
ቍጽሪ ተለፎን: 0855602301
ኢ-መይል: erika.e@socialamissionen.se

ኣዳላዊ

Sociala Missionen