Språkcafé i Upplands Väsby Missionskyrka

ዕለትን ግዜን: 20 ጥቅምቲ 2020 , kl. 16:00 - 19:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Herrgårdsvägen 45, 19478, Upplands Väsby

መግለጺ: Varmt välkommen på språkcafé i Upplands Väsby Missionskyrka på tisdagar klockan 16-19. Vi fikar, pratar svenska, hjälper till med läxläsning och kan hjälpa till att utforma cv eller söka arbete. Alla är välkomna! I dessa tider är det särskilt viktigt att vi är rädda om oss själva och varandra. Vi ber att ni stannar hemma om ni känner några, även milda, sjukdomssymtom. Vi som träffas sitter utspritt i en stor lokal och hjälper varandra att hålla avstånd etc.

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ:  ቋንቋ ሽወደን , ኣብቲ ኣቐዲሙ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝግበር ጻዕርታት - TIA ይጠቓለል እዩ

ዓውደ-ኣዋርሕ ምረጽ: ኣብዚ ነቲ ንጥፈት ኣብ ናይ ባዕልኻ ዓውደ-ኣዋርሕ ንምዕቃብ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Erika Ershammar
ቍጽሪ ተለፎን: 0855602301
ኢ-መይል: missionskyrkanuv@gmail.com

ኣዳላዊ

Sociala Missionen