Språkcafé Ryds Herrgård

ዕለትን ግዜን:

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Skäggetorp Centrum 3A, 58642, Linköping

መግለጺ: English below.

Alla är välkomna till Språkcafé med Röda Korset på Ryds Herrgård.

NÄR? Onsdagar kl.16:00-17:30
VEM? Alla som behöver träna prata svenska.

Frågor? Kontakta Madeleine Szente på Röda Korset. madeleine.szente@redcross.se
_________________________________________
Everyone is welcome to the Red Cross language café at Ryds Herrgård.

WHEN? Wednesdays 16:00-17:30
WHO? Everyone who wants to practice swedish.

Questions? Contact Madeleine Szente at the Red Cross, madeleine.szente@redcross.se

ናይ ምርካብ ተኽእሎ:

ምድብ:  ቋንቋ ሽወደን

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Linköpings Södra Röda Kors Krets
ቍጽሪ ተለፎን: 0723277702
ኢ-መይል: linkoping.sodra@redcross.se