Språkcafé

ዕለትን ግዜን:

ዜገድሶም ጕጅለ: ነንስቲ ጥራይ

ቦታ: Skäftingebacken 16 i Tensta, 16367, Tensta

መግለጺ: Vi hjälper dig söka jobb, Hur fungerar det svenska arbetslivet, Skaparverkstad, Föreläsningar, Studiebesök och Entreprenörskap

ናይ ምርካብ ተኽእሎ: Handikapptoalett.

ምድብ:  ቋንቋ ሽወደን

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Hans Danielson
ቍጽሪ ተለፎን: 076 / 760 05 73
ኢ-መይል: hans.danielson@blavagen.nu