Språkcafé

ዕለትን ግዜን: 22 መስከረም 2021 , kl. 13:00 - 15:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ነንስቲ ጥራይ

ቦታ: Skäftingebacken 16 i Tensta, 16367, Tensta

መግለጺ: Vi hjälper dig söka jobb, Hur fungerar det svenska arbetslivet, Skaparverkstad, Föreläsningar, Studiebesök och Entreprenörskap

ናይ ምርካብ ተኽእሎ: Handikapptoalett.

ምድብ:  ቋንቋ ሽወደን

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Azita Kalantarzadeh
ቍጽሪ ተለፎን: 070/461 62 29
ኢ-መይል: azita.kalantarzadeh@blavagen.nu