Språkcafé

ዕለትን ግዜን: 2 ለካቲት 2022 , kl. 11:00 - 13:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Eråkers Café i anslutning till Falkenbergs Bibliotek, Holgersgatan 7, 31135, Falkenberg

መግለጺ: Kom och öva svenska med IMs volontärer

ናይ ምርካብ ተኽእሎ: Tillgänglighetsanpassad toalett finns

ምድብ:  ቋንቋ ሽወደን

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Hans-Anders Andersson
ቍጽሪ ተለፎን: 0733878100
ኢ-መይል: haa461224@gmail.com