Språkkafé på Alvesta bibliotek

ዕለትን ግዜን: 8 ለካቲት 2022 , kl. 13:30 - 15:00

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Allbogatan 17, 342 30, Alvesta

መግለጺ: Vi träffas och pratar svenska.

ናይ ምርካብ ተኽእሎ: Hiss finns. Tillgång till tillgänglighetsanpassad toalett.

ምድብ:  ቋንቋ ሽወደን

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Maria Lundqvist
ቍጽሪ ተለፎን: 0472-152 69
ኢ-መይል: maria.lundqvist@alvesta.se

ኣዳላዊ

Alvesta Bibliotek