Språkmöten och juridisk rådgivning

ዕለትን ግዜን: 7 ሰነ 2022 , kl. 18:00 - 20:30

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Telefonplan 3, 126 37, Hägersten

መግለጺ: På Tisdagar erbjuder Rosa Stationen Telefonplan
juridisk rådgivning och myndighetshjälp för nyanlända.
I den juridiska rådgivningen kan du få hjälp och stöd i exempelvis dina ärenden hos Migrationsverket.

Medan du väntar på din tur bjuder vi på fika i språkkafét.

VÄLKOMMEN

Språkmöten och juridisk rådgivning är en del av Rosa Stationen Telefonplan som drivs av Föreningen Midsommargården och Refugees Welcome Stockholm – vi skapar möten, gemensamma upplevelser och berättelser.

ናይ ምርካብ ተኽእሎ: Tillgång till tillgänglighetsanpassad toalett

ምድብ:  ሕብረተሰብ ሽወደን , ኣብቲ ኣቐዲሙ ንሓተትቲ ዕቝባ ዝግበር ጻዕርታት - TIA ይጠቓለል እዩ

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Anna el Yafi
ቍጽሪ ተለፎን: 073 500 44 62
ኢ-መይል: anna@midsommargarden.se