Språkstart - Introduktion till Språkkrafts digitala språkstöd

ዕለትን ግዜን:

ዜገድሶም ጕጅለ: ኩሎም ብደሓን ይምጽኡ

ቦታ: Online, 111 56, Stockholm

መግለጺ: Vill du lära dig mer svenska och kunna se på TV, läsa nyheter och lyssna på musik på svenska?

Lär dig mer om Språkkrafts digitala språkstöd i våra webbmöten för asylsökande i Stockholms län.

Språkkraft bjuder in till webbmöten där vi introducerar en digital metod som ger språkstöd till 29 invandrarspråk. Om du redan kan lite svenska eller använder en av våra appar SVT Språkplay, UR Språkplay eller Språkkraft Läscoach, så berättar vi mer om hur du kan använda den effektivt.

Registrera dig här för att vara med på våra möten! https://forms.gle/854pxMMxmc4sS8d59

Språkstart är ett projekt som genomförs av den ideella föreningen Språkkraft. Projektet finansieras med hjälp av medel för tidiga insatser för asylsökande (TIA) från Länsstyrelsen i Stockholms län.

Do you want to improve your Swedish and be able to watch TV, read news, and listen to music in Swedish?

Learn more about Språkkraft’s digital language support in our webinars for asylum seekers in the Stockholm area.

Språkkraft invites you to a webinar where we will introduce a digital method that provides language support to 29 immigrant languages. If you already know a little Swedish or use one of our apps SVT Språkplay, UR Språkplay, or Språkkraft Läscoach, we will tell you more about how to use them efficiently.

Register here to attend our webinars! https://forms.gle/854pxMMxmc4sS8d59

Språkstart is a project run by the non-profit organization Språkkraft. The project is funded under the program Tidiga insatser för asylsökande (TIA) from Länsstyrelsen in Stockholms län.

ናይ ምርካብ ተኽእሎ: Online Meeting in Zoom

ምድብ:  ቋንቋ ሽወደን

ናይ ርክብ ሓበሬታታት

ስም: Henrik Melin
ቍጽሪ ተለፎን: 0760057034
ኢ-መይል: henrik@sprakkraft.org